Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 35 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เรียนรู้การนำหรือสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อคนที่ท่านไม่ได้มีอำนาจสั่งการ ไม่ว่าจะอยู่ในแผนกเดียวกัน หรือแม้แต่ต่างแผนก หรือต่างองค์กรกับท่าน ให้เค้าให้ความสำคัญต่องานของเรา ช่วยสนับสนุน ให้ Commitment หรือแม้กระทั่งทำงานให้เรา

สอนโดย อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารการขายแบบ B2B

990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 35 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เรียนรู้การนำหรือสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อคนที่ท่านไม่ได้มีอำนาจสั่งการ ไม่ว่าจะอยู่ในแผนกเดียวกัน หรือแม้แต่ต่างแผนก หรือต่างองค์กรกับท่าน ให้เค้าให้ความสำคัญต่องานของเรา ช่วยสนับสนุน ให้ Commitment หรือแม้กระทั่งทำงานให้เรา

สอนโดย อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารการขายแบบ B2B

ผู้สอน

สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

การแข่งขันทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมมาอย่างรวดเร็ว ทำให้ความคาดหวังในการทำงานที่ต้องประสานกันอย่างรวดเร็วในทีมงานหรือระหว่างทีมงานมีเพิ่มมากขึ้น เราจึงไม่มีเวลามากนักในการรอให้งานเราไปติดค้างที่คนหรือขั้นตอนอื่น ๆ 

ถ้าเราเป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน เราสามารถใช้การออกคำสั่ง หรือการบังคับบัญชาอย่างตรงไปตรงมา แต่ถ้าเราไม่มีอำนาจนั้นแต่อยากให้คนอื่นเห็นความสำคัญของงานเรา เราจะทำอย่างไรดี และนี่คือนิยามใหม่ของคำว่า Leadership

หลักสูตร Leading without a Title – นำคนอย่างไรโดยไม่ต้องเป็นเจ้านาย จะพาท่านไปเรียนรู้การนำหรือสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อคนที่ท่านไม่ได้มีอำนาจสั่งการ ไม่ว่าจะอยู่ในแผนกเดียวกัน หรือแม้แต่ต่างแผนก หรือต่างองค์กรกับท่าน ให้เค้าให้ความสำคัญต่องานของเรา ช่วยสนับสนุน ให้ Commitment หรือแม้กระทั่งทำงานให้เรา

และหากท่านเป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน นี่คือการนำที่ได้ผลมากกว่าการใช้การออกคำสั่ง เพื่อให้งานออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ได้จากความเต็มใจช่วยเหลือ

หัวข้อการเรียนรู้
1. รูปแบบการนำคน
    1. 3 รูปแบบการนำคน
    2. Power
    3. Influence
    4. Persuasion

2. แท็กติก Influence
    1. IOU
    2. ความเชี่ยวชาญ แหล่งของข้อมูลหรือทรัพยากร
    3. การปรับเปลี่ยนมุมมอง
    4. เครือข่ายการสนับสนุน
    5. Influence Map
    6. ทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว

3. Influence เพื่อนร่วมงาน
    1. การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน
    2. IOU
    3. สร้างเครือข่ายการสนับสนุน
    4. Peer Pressure

4. Influence หัวหน้า
    1. การทำงานกับหัวหน้า
    2. ทำให้หัวหน้าไว้ใจ
    3. สนใจในสิ่งที่สำคัญของหัวหน้า
    4. ปรับตัวเข้ากับการทำงานของหัวหน้า

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
1. เข้าใจความแตกต่างของรูปแบบการนำคน
2. เข้าใจแท็กติก Influence ที่แตกต่าง และปรับใช้ได้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
3. เรียนรู้กระบวนการ Influence เพื่อนร่วมงานและวิธีการปรับใช้
4. เรียนรู้กระบวนการ Influence หัวหน้าและวิธีการปรับใช้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้:
พนักงานทุกระดับ และทุกสายงานในองค์กรที่ต้องประสานงานในทีมงานหรือระหว่างทีมงาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:
ไม่มี

อาจารย์ผู้สอน:
อาจารย์สุรัตน์ โพธิปราสาท
- ผู้ก่อตั้ง, กรรมการผู้จัดการ บริษัทไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด
- ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการบริหารการขายแบบ B2B
- Certified Change Management Practitioner
- www.brightsidepeople.com
- เพจ A Cup of Culture
- Podcast การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน A Cup of Culture
- Org Culture Canvas
- รายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
- ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 7 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรัตน์ โพธิปราสาท

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์ไซด์ พีเพิล จำกัด ที่ปรึกษา และโค้ชด้านการพัฒนาองค์กร
 • เจ้าของ Facebook Page และ Podcast "A Cup of Culture" แชร์ประสบการณ์และมอบความรู้ด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 • พิธีกรรายการน้ำครึ่งแก้ว ช่อง Nation TV
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
brightable

4.7 คะแนนเฉลี่ย

92 รีวิว

6 คอร์ส

 • ทีมที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาองค์กรและการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
2
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ฐาปนา ลุปต์ซ่า
Default
by Yuttapong Apibarnwana
B74ebe43 eb3b 4aa6 afd6 34f04bc844f7
by Onanong Kantasorn
Default
by PETLADA LAORNGTEP
Default
by TRG HR
Default
by Seethala Mintaraseela
Open uri20200923 23239 16phckv?1600858523
by Songpob Maingam
Screen shot 2021 12 14 at 15.14.53
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Download
by Let's go Noww
12346597 1616781031906472 4396643534444962840 n
by Asama Aphaiwong

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที