Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
ความรู้เกี่ยวกับเช็ค (เช็คสั่งจ่ายโดยลูกค้า)

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 1 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 นาที

ถ่ายทำขึ้นมาใหม่สำหรับการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะ สั้น กระชับ ได้ใจความ

เนื้อหาสำหรับพนักงานสาขาของธนาคารกสิกรไทย

สอนโดยทีมงานคุณภาพของธนาคารกสิกรไทย ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานและการเป็นวิทยากรหลายปี

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 1 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 นาที

ถ่ายทำขึ้นมาใหม่สำหรับการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะ สั้น กระชับ ได้ใจความ

เนื้อหาสำหรับพนักงานสาขาของธนาคารกสิกรไทย

สอนโดยทีมงานคุณภาพของธนาคารกสิกรไทย ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานและการเป็นวิทยากรหลายปี

มาทำความรู้จัก เช็คสั่งจ่ายโดยลูกค้า ในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. สาระสำคัญในการสั่งจ่ายเช็ค

2. ประเภทของการขีดคร่อมเช็ค ทั้งเช็คขีดคร่อมทั่วไป และเช็คขีดคร่อมเฉพาะ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • K-BAC Branch Achievement Center
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้