Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
INTRODUCTION TO MINDFULNESS

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 2 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 41 นาที

มี 2 เวอร์ชั่น คือบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

เรียนรู้และเข้าใจตัวเอง

กระแสใหม่ในโลกเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สอนโดยครูพี่ทาม์ย อาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์การทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ Mindfulness รวมทั้งเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษ ช่องทรูปลูกปัญญา และผู้พาน้องๆ สอบติดอินเตอร์ 100% ทุกปี มากว่า 10 ปี และเจ้าของหนังสือฉบับขายดีกว่า 10 เล่ม

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 2 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 41 นาที

มี 2 เวอร์ชั่น คือบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย

เรียนรู้และเข้าใจตัวเอง

กระแสใหม่ในโลกเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สอนโดยครูพี่ทาม์ย อาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์การทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ Mindfulness รวมทั้งเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษ ช่องทรูปลูกปัญญา และผู้พาน้องๆ สอบติดอินเตอร์ 100% ทุกปี มากว่า 10 ปี และเจ้าของหนังสือฉบับขายดีกว่า 10 เล่ม

ผู้สอน

ฐานุวัชร์ รินนานนท์ (ครูพี่ทาม์ย)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

207 รีวิว

22 คอร์ส

 • สุดยอดอาจารย์ภาษาอังกฤษ จากช่อง "ทรูปลูกปัญญา"
 • IELTS OFFICIAL PARTNER (พันธมิตรอย่างเป็นทางการกับทาง IELTS)
 • อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านภาษาอังกฤษ, รัฐศาสตร์การทูต, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Public Speaking, และ Mindfulness ทั้งหลักสูตรภาคไทยและหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเตอร์ระดับประเทศที่ทำให้เรื่องยากๆ กลายเป็นเรื่องง่าย เรียนสนุก ขำๆ ชิลๆ แต่มีประสิทธิภาพ
 • การันตีด้วยคุณภาพที่ทำให้น้องๆ สอบติดอินเตอร์กันถ้วนหน้าแบบยกห้องเรียน !!!
 • อาจารย์รายการ "Student Channel" โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • อาจารย์รายการ "Wake Club" และ "i-Teen ช่อง 5"
 • ผู้เขียนหนังสือฉบับขายดี "Best Seller" กว่า 10 เล่ม เช่น TGAT ENG, TU-GET, ACADEMIC VOCAB, CU-TEP, และอื่นๆ
 • อาจารย์ผู้สอนในโครงการระดับประเทศมากมาย เช่น Osotspa Road to University, SAHAPHAT ADMISSION, DEK-D ON STAGE, Peptien Genius, Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์, ฯลฯ
 • อาจารย์ผู้ออกข้อสอบเสมือนจริงในโครงการระดับประเทศมากมาย เช่น TrueAdmission, Peptien Genius Simulator, Taro Admission, Admission Premium Pre-TCAS, TCASTER, และอื่นๆ
 • วิทยากร TOEIC ในบริษัทชั้นนำ เช่น TOYOTA, หน่วยงานราชการต่างๆ 
 • วิทยากรภาษาอังกฤษ ข้าราชการครู ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำและวิทยากรบรรยายพิเศษโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ 
TOPIC ACADEMY สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

195 รีวิว

20 คอร์ส

 • เป็นหนึ่งเรื่องการสอบตรงธรรมศาสตร์ จุฬา และนานาชาติ

เรียนรู้วิธีการจัดการความคิด จัดลำดับชั้นความคิด และเข้าใจตัวเอง กระแสใหม่ในโลกเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Mindfulness is the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we’re doing, and not overly reactive or overwhelmed by what’s going on around us.

In the era of globalization and advance technology, it is inevitably that mindfulness is very essential to our daily life. Understanding ourselves could protect you from stressfulness and let you be happier in every life. This is a great sense to become more productive, innovative, and creative person.

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- to understand what Mindfulness is
- to aware and understand yourself clearer
- to be more productive, innovative, and motivative
- to be better in self-management

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- Everyone who needs to live happily in any situations


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ฐานุวัชร์ รินนานนท์ (ครูพี่ทาม์ย)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

207 รีวิว

22 คอร์ส

 • สุดยอดอาจารย์ภาษาอังกฤษ จากช่อง "ทรูปลูกปัญญา"
 • IELTS OFFICIAL PARTNER (พันธมิตรอย่างเป็นทางการกับทาง IELTS)
 • อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านภาษาอังกฤษ, รัฐศาสตร์การทูต, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Public Speaking, และ Mindfulness ทั้งหลักสูตรภาคไทยและหลักสูตรนานาชาติ
 • ติวเตอร์ระดับประเทศที่ทำให้เรื่องยากๆ กลายเป็นเรื่องง่าย เรียนสนุก ขำๆ ชิลๆ แต่มีประสิทธิภาพ
 • การันตีด้วยคุณภาพที่ทำให้น้องๆ สอบติดอินเตอร์กันถ้วนหน้าแบบยกห้องเรียน !!!
 • อาจารย์รายการ "Student Channel" โดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • อาจารย์รายการ "Wake Club" และ "i-Teen ช่อง 5"
 • ผู้เขียนหนังสือฉบับขายดี "Best Seller" กว่า 10 เล่ม เช่น TGAT ENG, TU-GET, ACADEMIC VOCAB, CU-TEP, และอื่นๆ
 • อาจารย์ผู้สอนในโครงการระดับประเทศมากมาย เช่น Osotspa Road to University, SAHAPHAT ADMISSION, DEK-D ON STAGE, Peptien Genius, Genius Camp โดยกรมประชาสัมพันธ์, ฯลฯ
 • อาจารย์ผู้ออกข้อสอบเสมือนจริงในโครงการระดับประเทศมากมาย เช่น TrueAdmission, Peptien Genius Simulator, Taro Admission, Admission Premium Pre-TCAS, TCASTER, และอื่นๆ
 • วิทยากร TOEIC ในบริษัทชั้นนำ เช่น TOYOTA, หน่วยงานราชการต่างๆ 
 • วิทยากรภาษาอังกฤษ ข้าราชการครู ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำและวิทยากรบรรยายพิเศษโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ 
TOPIC ACADEMY สอบตรง ธรรมศาสตร์ และ จุฬา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

195 รีวิว

20 คอร์ส

 • เป็นหนึ่งเรื่องการสอบตรงธรรมศาสตร์ จุฬา และนานาชาติ
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
46
4 ดาว
9
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by พีรพันธ์ บุญชู
Default
by Apichat Camesuke
Avatar
by ศรัญญา เทพนรินทร์
Default
by Eim Yokto
Default
by Namphung Kaewkanha
Avatar
by นภัสราพร เด่นพงศ์พันธุ์
Default
by Thitaree Leelapakpien
Default
by สุนิษา สุวรรณรัตน์
Default
by Patthanarat Sangkrom
Default
by Puckinee Junon

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที