Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 17 นาที

ทักษะการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

สำเนียงฟังเข้าใจง่าย

สอนโดย Nathan Mills (อ. เนตัน มิลส์) ผู้ชำนาญเป็นพิเศษด้าน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด)

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 17 นาที

ทักษะการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

สำเนียงฟังเข้าใจง่าย

สอนโดย Nathan Mills (อ. เนตัน มิลส์) ผู้ชำนาญเป็นพิเศษด้าน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด)

ผู้สอน

Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

70 รีวิว

11 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

คอร์ส "Corporate English: Writing - Intermediate ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน: การเขียน - ระดับกลาง"

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับงานเขียนโดยทั่วไป 5 รูปแบบ ที่บุคคลากรจากสายอาชีพต่างๆ ต้องใช้ในการทำงาน โดยการเขียนแต่ละรูปแบบจะมีบทเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถทางไวยากรณ์และปรับปรุงทักษะการเลือกใช้คำศัพท์ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

This course will teach 5 common types of writing tasks professionals may experience in the corporate world. Each writing task is supported with lessons to develop grammatical proficiency and improve word usage, which will enable the learner to complete the task at a high level.

ใครควรเรียนคอร์สนี้
- บุคลากรจากทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริการและจำเป็นต้องเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
- บุคคลโดยทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านไวยากรณ์

- Working professionals in all areas of business and professional services who need to write extensive reports in English. 
- Those with a genuine interest in increasing their English writing skills and knowledge of grammar. 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ได้ฝึกมากกว่าทักษะการเขียน โดยผู้เรียนจะมีความเข้าใจวิธีการจัดโครงสร้างและการสื่อสารความคิดโดยละเอียดลึกซึ้งและจะช่วยให้มีนิสัยเป็นนักอ่านเชิงวิเคราะห์จากการที่ได้เข้าใจว่าแนวคิดต่างๆ ถูกจัดวางไว้อย่างไรในเนื้อหาของข้อความหนึ่งๆ

The benefit of the course to the student is much more than writing skills. Students will have a deeper understanding of how ideas are structured and communicated, and will become a more analytical reader as they will know how ideas should flow in a piece of text.

สอนโดย Nathan Mills (อ. เนตัน มิลส์) ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์) มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง และชำนาญเป็นพิเศษใน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด) มานานหลายปี ทำให้เขาได้รับการกล่าวขานให้เป็น “โค้ชภาษา” 

สำหรับคอร์ส "ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน: การเขียน – ระดับกลางตอนต้น" สามารถสมัครเรียนได้ที่
https://www.skilllane.com/courses/pre-intermediate-corporate-english-writing

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

70 รีวิว

11 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by 11 Kunnida Wirunraksakun
1rhkvf2u 400x400
by amcor training18
Amcor logo
by Amcor4 Training

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที