Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
9,999 บาท 15,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 62 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 5 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ความลับของฮอร์โมนที่จะทำให้คุณแก่ช้า หุ่นดี และห่างไกลโรคเสื่อมทั้งหลาย

ครอบคลุมลักษณะของผู้เรียนทุกรูปแบบ

เรียนแล้วมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตลอดที่ Facebook Private Group

กลั่นกรองจากความรู้และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

แต่ละ chapter มี 3 version ให้สามารถเลือกเรียนได้

9,999 บาท 15,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 62 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 5 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ความลับของฮอร์โมนที่จะทำให้คุณแก่ช้า หุ่นดี และห่างไกลโรคเสื่อมทั้งหลาย

ครอบคลุมลักษณะของผู้เรียนทุกรูปแบบ

เรียนแล้วมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตลอดที่ Facebook Private Group

กลั่นกรองจากความรู้และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

แต่ละ chapter มี 3 version ให้สามารถเลือกเรียนได้

ผู้สอน

 • เจ้าของช่อง Wellness Hub ใน Facebook, Youtube, Instagram ที่รวบรวมวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งเรื่องโภชนาการ อาหารเสริม การออกกำลังกาย ฮอร์โมน และวิถีชีวิต เพื่อที่จะมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ชะลอการแก่ชรา รูปร่างที่ดี และห่างไกลโรคเสื่อมทั้งหลาย
 • ผ่านการเรียนและอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมาย เช่น
 • วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine)
 • วิถีชีวาเวชศาสตร์ (Lifestyle Medicine)
 • การประกอบอาหารสุขภาพและชะลอวัยในระดับยีน (Healthy and Anti Aging Genomic Diet)
 • ครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (Pilates Mat Instructor)
 • ครูสอนพิลาทิสแบบคลาสสิก (Classical Pilates Instructor - Fundamental)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Mechatronics Engineering)

โดยที่ในเนื้อหาแต่ละบท จะมีอยู่ 3 แบบ 1. แบบเต็ม (Full Version) -เหมาะสำหรับคนที่รักการเรียนรู้ ลงรายละเอียด เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้ง 2. แบบย่อ (Summary Version) -เหมาะสำหรับคนที่ชอบสั้นๆ กระชับๆ ลงรายละเอียดเฉพาะส่วนที่จำเป็น 3. แบบวิธีการ (Solution Version) -เหมาะสำหรับไม่ชอบเรียนรู้ แค่บอกวิธีการมาก็พอ ไม่อยากรู้เหตุผล

หากคุณอยากชะลอการแก่ชราให้นานที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
อยากดูอ่อนกว่าวัย มีอายุของร่างกายอ่อนกว่าอายุตามปีที่เกิด
คุณจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องระบบฮอร์โมนในร่างกายตัวเอง ต้องเข้าใจว่ามันทำงานยังไง
ไม่ได้ต้องเข้าใจลึกซึ้งเพื่อไปรักษาใคร แต่คุณต้องเข้าใจว่ามันทำงานยังไง
คอร์สนี้จะพาคุณเข้าไปเรียนรู้ฮอร์โมนที่สำคัญทุกตัวที่มีอยู่ในร่างกายตัวเอง
ไปดูว่าฮอร์โมนคืออะไร มีหน้าที่อะไร ทำงานยังไง มีกี่ประเภท และจะทำยังไงให้ทำงานสมบูรณ์สูงสุด
เมื่อฮอร์โมนทำงานสมบูรณ์ เนื้อเยื่อก็สมบูรณ์ อวัยวะก็สมบูรณ์ ร่างกายก็สมบูรณ์
ดูแลระบบฮอร์โมนให้ทำงานสมบูรณ์ ร่างกายก็เสื่อมชราช้าไปโดยปริยาย

จุดเด่นของคอร์ส
1. ความรู้เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่คนส่วนใหญ่มองว่ายาก เอามาเล่าให้คนธรรมดาเข้าใจได้
2. ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบที่เอาไปใช้ได้จริง ไม่ได้เพื่อเอาไปสอบ ไม่ได้เพื่อเอาไปรักษาใคร แต่เพื่อเอาไปดูแลตัวเองในเชิงป้องกัน
3. ครอบคลุมลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้กว้างที่สุด ทุกคนรักสุขภาพของตัวเองแต่ทุกคนไม่ได้อยากเรียนรู้หมดทุกอย่าง
    - บางคนรักการเรียนรู้ อยากรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เข้าใจหลักการทั้งหมด
    - บางคนชอบการเรียนรู้เฉพาะด้านที่จะได้เอาไปใช้เท่านั้น หลักการอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งยังไม่ค่อยสนใจ
    - บางคนอยากรู้เฉพาะวิธีการเพื่อนำไปใช้ได้เลย มีเวลาค่อยกลับมาเรียนรู้เหตุผลว่าเพราะอะไรถึงต้องทำแบบนี้

โดยที่ในเนื้อหาแต่ละบท จะมีอยู่ 3 แบบ
1. แบบเต็ม (Full Version) เหมาะสำหรับคนที่รักการเรียนรู้ ลงรายละเอียด เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้ง
2. แบบย่อ (Summary Version) เหมาะสำหรับคนที่ชอบสั้นๆ กระชับๆ ลงรายละเอียดเฉพาะส่วนที่จำเป็น
3. แบบวิธีการ (Solution Version) เหมาะสำหรับไม่ชอบเรียนรู้ แค่บอกวิธีการมาก็พอ ไม่อยากรู้เหตุผล

คอร์สนี้จะช่วยแก้ปัญหา
1. ความรู้สึกที่รู้สึกกับตัวเองว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ ไม่ได้เป็นโรคหรือไม่สบายแต่ก็ไม่สมบูรณ์
2. ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ร่างกายที่อ้วนง่าย กล้ามเนื้อลดลงและไขมันเพิ่มขึ้น
3. ความรู้สึกอ่อนล้า ไม่ค่อยมีแรง ไม่มีพลังชีวิต และระบบภูมิต้านทานลดลง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เข้าใจการทำงานของระบบฮอร์โมนในร่างกายตัวเอง
2. เมื่อฮอร์โมนเพี้ยน (มากเกินไป น้อยเกินไป ผิดเวลา ไม่มีประสิทธิภาพ) จะแสดงออกมายังไงให้เรารู้
3. วิธีตามธรรมชาติที่จะทำให้ฮอร์โมนทุกตัวทำงานได้ดีที่สุด เพื่อจะมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ชะลอการแก่ชรา หุ่นดีและห่างไกลโรค

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
1. คนที่อยากแก่ช้า ชะลอการแก่ชราให้นานที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
2. คนที่อยากหุ่นดี ไม่ผอมเกินไปและไม่อ้วนเกินไป
3. คนที่อยากห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลาย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • เจ้าของช่อง Wellness Hub ใน Facebook, Youtube, Instagram ที่รวบรวมวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งเรื่องโภชนาการ อาหารเสริม การออกกำลังกาย ฮอร์โมน และวิถีชีวิต เพื่อที่จะมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ชะลอการแก่ชรา รูปร่างที่ดี และห่างไกลโรคเสื่อมทั้งหลาย
 • ผ่านการเรียนและอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมาย เช่น
 • วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine)
 • วิถีชีวาเวชศาสตร์ (Lifestyle Medicine)
 • การประกอบอาหารสุขภาพและชะลอวัยในระดับยีน (Healthy and Anti Aging Genomic Diet)
 • ครูสอนพิลาทิสบนเสื่อ (Pilates Mat Instructor)
 • ครูสอนพิลาทิสแบบคลาสสิก (Classical Pilates Instructor - Fundamental)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Mechatronics Engineering)
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที