Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 59 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เปิดมุมมองใหม่กองทุนรวม … มากกว่ามิติที่คุณเคยเรียนรู้มา ทำความรู้จักกองทุน ... ที่มากกว่าทฤษฎีในหนังสือ

การจัดพอร์ตที่คนทั่วไปทำได้ ทำความรู้จัก Smart Tools ในการทำ Asset Allocation และ Fund Selection

รู้แนวทางการนำกองทุนรวมไปใช้อย่างถูกต้อง ได้รู้จักจุดเด่นของเครื่องมือกองทุนรวมต่างๆ ในตลาด

สอนโดยคุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา อดีตผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน

มีสไลด์ประกอบการเรียนให้ Download

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 59 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เปิดมุมมองใหม่กองทุนรวม … มากกว่ามิติที่คุณเคยเรียนรู้มา ทำความรู้จักกองทุน ... ที่มากกว่าทฤษฎีในหนังสือ

การจัดพอร์ตที่คนทั่วไปทำได้ ทำความรู้จัก Smart Tools ในการทำ Asset Allocation และ Fund Selection

รู้แนวทางการนำกองทุนรวมไปใช้อย่างถูกต้อง ได้รู้จักจุดเด่นของเครื่องมือกองทุนรวมต่างๆ ในตลาด

สอนโดยคุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา อดีตผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน

มีสไลด์ประกอบการเรียนให้ Download

ผู้สอน

รุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

1 คอร์ส

 • อดีตผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน
 • ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี ในสายงานการเงินและการลงทุน ในตําแหน่ง วาณิชธนกร, ผู้เชี่ยวชาญการบริหารเงิน, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วิทยากรมากประสบการณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนรวม และกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน
stock2morrow

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,265 รีวิว

44 คอร์ส

 • สถาบันสอนอันดับหนึ่ง ด้านการลงทุนและพัฒนาตัวเอง
 • สำนักพิมพ์อันดับหนึ่งด้านการลงทุนและพัฒนาตัวเอง
 • แหล่งรวมวิทยากรชื่อดังด้านการลงทุน และพัฒนาตัวเอง
 • เจ้าของรายการทีวีการลงทุนชื่อดัง อาทิ แกะรอยหุ้น แกะรอยหยักสมอง เม่าปีกเหล็ก และ Gen-I

"Value Investor กองทุนรวม เป็นง่ายกว่าที่คิด ...กองทุนพื้นฐานดี หาง่ายกว่าหุ้นพื้นฐานดี"

ทำไมต้องเรียนกองทุน :
เพราะกองทุนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
แต่ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเยอะมากๆ จนทำให้ไม่เข้าใจว่า อะไรคือสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนในกองทุนรวม

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนใหญ่ในตลาดวันนี้เป็นการ focus ในเรื่องผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเป็นมิติของการเกร็งกำไรอย่างเดียว แต่ประโยชน์สูงสุดของการใช้กองทุนรวมคือ Asset Allocation จัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงเพื่อให้พอร์ตเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน !!!

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ : 
1) คนที่เริ่มมีเงินเก็บแต่ไม่รู้จะลงทุนกับอะไรก่อนดี และไม่มีเวลาศึกษามากนัก
2) คนที่ลองลงทุนในหุ้นหรือกองทุนมาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียที
3) คนที่อยากเริ่มลงทุนแต่ไม่ก็ยังไม่กล้าจะเริ่ม

ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้จากหลักสูตร

1 : เปิดมุมมองใหม่กองทุนรวม … มากกว่ามิติที่คุณเคยเรียนรู้มา

ทำความรู้จักกองทุน ... ที่มากกว่าทฤษฎีในหนังสือ

เรียนรู้สูตรสำเร็จการลงทุน = Product คูณ Action ยกกำลัง Mindset

ทำความรู้จัก Asset Allocation ส่วนประกอบสำคัญของผลตอบแทนในการลงทุน

เรียนรู้ปัจจัยสำคัญ ในการทำ Asset Allocation

เรียนรู้เครื่องมือมาตรฐาน ในการวัดผลงานการลงทุนแบบตรงไป ตรงมา

Workshop : อ่านข่าวอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ

2 : การจัดพอร์ตภาคปฏิบัติ ที่คนทั่วไปทำได้

ทำความรู้จัก Smart Tools ในการทำ Asset Allocation และ Fund Selection

Wealthmagik

Nomura iFUND

Morningstar Thailand : Fund X-Ray

Morningstar Global : Foreign Investment Fund Rating

Biznews

Fund Radar

เรียนรู้ รูปแบบการทำ Asset Allocation เพื่อสร้าง กระแสเงินสด

เรียนรู้ รูปแบบการทำ Asset Allocation เพื่อสร้าง พอร์ตการลงทุนแบบยั่งยืน

สิ่งที่ได้ผู้เรียนทุกคนจะได้จากการเรียนหลักสูตรนี้ คือ: 
1) แนวทางการนำกองทุนรวมไปใช้อย่างถูกต้อง เช่น เทคนิคการจัดพอร์ต, เทคนิคการเลือกกองทุน
2) ได้รู้จักจุดเด่นของเครื่องมือกองทุนรวมต่างๆ ในตลาด เช่น Wealthmagik, Nomura iFund, Morningstar

ประวัติวิทยากร
คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา อดีตผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน ที่เป็น Key Person ในการพัฒนาระบบ Nomura iFUND ที่รวมกองทุนรวมจากทุก บลจ. ในประเทศไทยมาไว้ใน Platform เดียว ซึ่งทำให้มูลค่า AUM (ทรัพย์สินภายใต้การดูแล) จาก 2 พันกว่าล้านบาท เพิ่มเป็นเกือบ  2 หมื่นล้านบาทในช่วงเวลา 3 ปี และมีผู้เข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 คน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

1 คอร์ส

 • อดีตผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน
 • ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทํางานมากกว่า 10 ปี ในสายงานการเงินและการลงทุน ในตําแหน่ง วาณิชธนกร, ผู้เชี่ยวชาญการบริหารเงิน, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วิทยากรมากประสบการณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนรวม และกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุน
stock2morrow

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,265 รีวิว

44 คอร์ส

 • สถาบันสอนอันดับหนึ่ง ด้านการลงทุนและพัฒนาตัวเอง
 • สำนักพิมพ์อันดับหนึ่งด้านการลงทุนและพัฒนาตัวเอง
 • แหล่งรวมวิทยากรชื่อดังด้านการลงทุน และพัฒนาตัวเอง
 • เจ้าของรายการทีวีการลงทุนชื่อดัง อาทิ แกะรอยหุ้น แกะรอยหยักสมอง เม่าปีกเหล็ก และ Gen-I
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
22
4 ดาว
1
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Raru Sukjariangporn
Default
by กษม หัสเมตโต
ได้ความรู้มากกว่าหนังสือกองทุนที่เคยอ่าน และเป็นความรู้ที่มีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงครับ
Avatar
by Thuwaporn Vanasant
Default
by Ketana Rakvorakij
Default
by นิวิฐ ธรรมาวรานุคุปต์
Open uri20200207 27 5fsulb?1581085089
by Nampueng FW
Default
by FIX
0120 022277
by สิทธิศักดิ์ อิทธาถิรุธ
Default
by Kornwipop Montharop
Default
by Kudcha Kaewwongsa

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที