แชร์ประสบการณ์ เล่าแนวคิด ต่อยอดธุรกิจครอบครัว

แชร์ประสบการณ์ เล่าแนวคิด ต่อยอดธุรกิจครอบครัว
( ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ )
สอนโดย
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล  มีแนวคิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาความรู้ให้ทันต่อสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบัน แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ จึงได้วางแผนจัดสัมมนาในหัวข้อที่ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มจากโครงการ “Family Business แชร์ประสบการณ์ ปรับแนวคิด ต่อยอดธุรกิจครอบครัว'

อ่านทั้งหมด
ซ่อน
ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา


วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
  • วิทยาลัยการจัดการชั้นนำในเอเชีย ที่สามารถเสนอความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบแก่สังคม
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9