Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
แชร์ประสบการณ์ เล่าแนวคิด ต่อยอดธุรกิจครอบครัว

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 20 นาที

จัดทำโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) วิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 20 นาที

จัดทำโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) วิทยาลัยชั้นนำของไทยและเอเชีย

ผู้สอน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

1,388 รีวิว

15 คอร์ส

  • วิทยาลัยการจัดการชั้นนำในเอเชีย ที่สามารถเสนอความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบแก่สังคม

เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล  มีแนวคิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาความรู้ให้ทันต่อสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบัน แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ จึงได้วางแผนจัดสัมมนาในหัวข้อที่ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มจากโครงการ “Family Business แชร์ประสบการณ์ ปรับแนวคิด ต่อยอดธุรกิจครอบครัว'

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

1,388 รีวิว

15 คอร์ส

  • วิทยาลัยการจัดการชั้นนำในเอเชีย ที่สามารถเสนอความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้