Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 14 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

EP แรกในชุดเนื้อหา "สมรรถนะทางอารมณ์" ที่จะมาช่วยจัดการอารมณ์ของคุณให้เป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

สอนโดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เนื้อหาที่ผ่านการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาพร้อมแบบทดสอบที่จะช่วยวัดว่าคุณรู้จักคลังอารมณ์ของตัวเองมากน้อยแค่ไหน

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 14 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

EP แรกในชุดเนื้อหา "สมรรถนะทางอารมณ์" ที่จะมาช่วยจัดการอารมณ์ของคุณให้เป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

สอนโดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เนื้อหาที่ผ่านการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาพร้อมแบบทดสอบที่จะช่วยวัดว่าคุณรู้จักคลังอารมณ์ของตัวเองมากน้อยแค่ไหน

ผู้สอน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
 • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

การใช้ชีวิตในสังคมต้องใช้ความสามารถ ทักษะในหลากหลายด้านทั้งที่ตนเองถนัดและไม่ถนัด ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ ผลงานต้องดีตามที่ได้รับมอบหมาย การทำงานมีความท้าทาย ต้องใช้ความคิด ไหวพริบ ในการติดต่อประสานงานกับผู้คนที่หลากหลาย ส่งผลให้คุณรู้สึกว่ามีอุปสรรคเข้ามาในรูปแบบแตกต่างกัน เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้คุณมีอารมณ์ที่หลากหลาย หนึ่งในอารมณ์นั้น คือ ความเครียด ความเครียดส่งผลต่อการใช้ชีวิต การทำงานที่ไม่มีความสุข เพราะหลายคนไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ในทันที ความสุขอาจค่อยๆ จางหายไป อารมณ์มีรูปแบบหลากหลาย ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความขัดแย้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน อารมณ์เหล่านี้อาจบั่นทอน ทำให้ความสุขในชีวิตคุณลดลงไปเรื่อยๆ คอร์สนี้ ช่วยให้คุณได้เห็นอีกมุมมองของอารมณ์ที่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง เรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกที่ส่งผลต่ออารมณ์ การฝึกทักษะ “รู้จักคลังอารมณ์” การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ฝึกทักษะการฟังตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เปรียบเสมือนเกาะป้องกัน สิ่งที่เข้ามามีผลกระทบกับจิตใจ คุณสามารถเลือกที่จะรับรู้ และพัฒนาอารมณ์ไปพร้อมกับการมีความสุขในแบบฉบับของคุณ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักคลังอารมณ์ตนเอง
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการฟังตนเอง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- คนทั่วไป ที่กำลังรู้สึกว่าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล อารมณ์ทำให้เกิดความเครียด อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้รู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้เลย อยากเพิ่มความสุขให้ตนเองเพิ่มมากขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เข้าร่วมต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึก มีการแสดงออกของพฤติกรรมที่มีอารมณ์เป็นพื้นฐานในการแสดงออก ไม่ว่าการแสดงออกนั้นจะเป็นทางบวก หรือทางลบก็ตาม


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
 • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที