Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 6 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

EP ที่ 4 ในชุดเนื้อหา "สมรรถนะทางอารมณ์" ที่จะมาช่วยจัดการกับความเครียดที่ส่งผลต่อการทำงานจนทำให้คุณไม่มีความสุข

สอนโดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เนื้อหาที่ผ่านการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาพร้อมแบบทดสอบที่จะช่วยวัดว่าคุณเข้าใจอารมณ์ของตัวเองกับการทำงานมากน้อยแค่ไหน

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 6 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

EP ที่ 4 ในชุดเนื้อหา "สมรรถนะทางอารมณ์" ที่จะมาช่วยจัดการกับความเครียดที่ส่งผลต่อการทำงานจนทำให้คุณไม่มีความสุข

สอนโดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เนื้อหาที่ผ่านการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาพร้อมแบบทดสอบที่จะช่วยวัดว่าคุณเข้าใจอารมณ์ของตัวเองกับการทำงานมากน้อยแค่ไหน

ผู้สอน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
 • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

การทำงานในสังคมที่ต้องใช้ความสามารถ ทักษะในหลากหลายด้านทั้งที่ตนเองถนัดและไม่ถนัด ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ ผลงานต้องดีตามที่ได้รับมอบหมาย การทำงานที่มีท้าทาย การระดมความคิด การติดต่อประสานงานกับผู้คนที่หลากหลาย ส่งผลให้มีอุปสรรคเข้ามาในรูปแบบแตกต่างกัน เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้คุณมีอารมณ์ที่หลากหลาย หนึ่งในอารมณ์นั้น คือ ความเครียด ความเครียดส่งผลต่อการทำงานที่ไม่มีความสุข เพราะหลายคนไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ ความสุขของตนเองค่อยๆเลือนลาง ภาวการณ์หมดไฟเป็นภาวะหนึ่งที่สามารถมาแทรกแซงชีวิตการทำงานของคุณได้

คอร์สนี้ช่วยให้คุณได้เห็นอีกมุมมองของอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีการเห็นอีกมุมมองของทรัพยากรภายที่ดีในตนเอง การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง เรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกที่ส่งผลต่ออารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มองเห็นว่า สิ่งดีๆ อยู่รอบตัวเราที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดกำลังใจมากมาย คุณสามารถเลือกที่จะรับรู้ พัฒนาอารมณ์ ความรู้สึกของคุณได้ คุณกลับมาเป็นคนที่มีความสุขในแบบฉบับของคุณเอง โดยการสร้างสมรรถนะทางอารมณ์

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักตนเองในมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์ผ่านการทำงานเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นอีกมุมมองของทรัพยากรภายในตนเอง
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- คนทั่วไป ที่กำลังรู้สึกว่ามีอารมณ์ของการเบื่อหน่าย รู้สึกล้าเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ รู้สึกว่าคนในที่ทำงานมีผลต่อการใช้ชีวิตของคุณมากเกินไป พื้นที่ในชีวิตถูกล้ำเส้น สิ่งเหล่านี้ คือ ความรู้สึกที่เป็นเสี้ยวส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้น ฉะนั้น การเปลี่ยนมุมมอง โดยมองหลายๆ มุมมอง สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งให้คุณรู้สึกได้เพิ่มความสุขให้ตนเอง ด้วยการสร้างสมรรถนะทางอารมณ์

ผู้เข้าร่วมต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เข้าร่วมต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีเกี่ยวกับการทำงาน โดยมีการแสดงออกของพฤติกรรมที่มีอารมณ์เป็นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมอยากพัฒนาตนเองทางด้านอารมณ์เกี่ยวกับการทำงาน ถ้าหากคุณพร้อม เราไปร่วมเรียนรู้ ร่วมแบ่งปันพร้อมๆ กัน

 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
 • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที