Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

EP ที่ 3 ในชุดเนื้อหา "สมรรถนะทางอารมณ์" ที่จะทำให้คุณเข้าใจอารมณ์ และอยู่ร่วมกับอารมณ์ของรูปแบบความรักในแบบแตกต่างกันได้

สอนโดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เนื้อหาที่ผ่านการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาพร้อมแบบทดสอบที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้น

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

EP ที่ 3 ในชุดเนื้อหา "สมรรถนะทางอารมณ์" ที่จะทำให้คุณเข้าใจอารมณ์ และอยู่ร่วมกับอารมณ์ของรูปแบบความรักในแบบแตกต่างกันได้

สอนโดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เนื้อหาที่ผ่านการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาพร้อมแบบทดสอบที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้น

ผู้สอน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
 • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

ความรัก จำเป็นมาก ที่คุณต้องฝึกทักษะทางอารมณ์ให้รู้จักอารมณ์ เข้าใจอารมณ์ และอยู่ร่วมกับอารมณ์ของรูปแบบความรักในแบบแตกต่างกันได้ การฝึกฝนต้องทำทุกวัน จากความสัมพันธ์ที่ มีระยะห่างเพิ่มมากขึ้น จากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ บางครั้งทำให้คุณกลายเป็นคนอารมณ์โกรธง่าย อารมณ์เศร้าหมอง หรืออารมณ์แบบอื่นๆ ที่จะทำให้คุณรู้สึกปกป้องตนเองในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม คุณโวยวาย เมื่อรู้สึกถูกคุกคาม คุณไม่ยอมรับ คุณสู้เพื่อเอาชนะคนรัก ตัวอย่างเหล่านี้ส่งผลให้ความสุขในชีวิตคุณลดลงไปเรื่อยๆ
คอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้เห็นอีกมุมมองของรูปแบบของความรักที่มีอารมณ์ ความรู้สึกเข้ามาไปเกี่ยวข้อง คุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบกับคนรัก โดยรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองเพิ่มมากขึ้น มองเห็นว่า ทุกคนล้วนต้องการความเข้าใจ การเข้าใจตนเองก่อนเชื่อมโยงไปยังคนรัก เป็นสิ่งดีๆ ที่คุณต้องฝึกฝน ออกแบบความรักฉบับอารมณ์ ผสมสูตรความสุข สามารถพัฒนาอารมณ์และความรู้สึกของคุณได้ ทำให้คุณกลับมาเป็นคนที่มีความสุขในแบบฉบับของคุณเอง ด้วยสมรรถนะทางอารมณ์

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้จักรูปแบบของความรัก
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้จักอารมณ์ที่มีสาเหตุมาจากความรัก
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถออกแบบความรักด้วยตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- คนทั่วไป ที่กำลังรู้สึกว่า ความรักเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจยาก ไม่รู้ว่าการคบกันในปัจจุบันคือ ความรัก หรือคือ ความรู้สึกแบบไหนกันแน่ การรู้จักรูปแบบของความรักจะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวให้ความสัมพันธ์ดีเพิ่มมากขึ้น

ผู้เข้าร่วมต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เข้าร่วมต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะเป็นด้านบวก ด้านลบ หรือกำลังเตรียมความพร้อมที่จะรักกับใครสักคน แล้วรู้สึกว่า ความรักที่คาดหวังไม่ได้เป็นอย่างที่คิด การออกแบบรักฉบับอารมณ์จะช่วยให้คุณมีความรู้สึกที่ดีขึ้น จากมุมมองรูปแบบความรักที่หลากหลาย และคนทุกคนมีมุมมองความรักที่แตกต่างกัน ส่งผลให้คุณฝึกแสดงออกของพฤติกรรมที่มีอารมณ์เป็นพื้นฐานได้อย่างมีความรู้สึกที่ดีกับตนเองเพิ่มมากขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
 • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที