Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

EP ที่สองในชุดเนื้อหา "สมรรถนะทางอารมณ์" ที่จะมาช่วยจัดการอารมณ์ของคุณให้เป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

สอนโดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เนื้อหาที่ผ่านการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาพร้อมแบบทดสอบที่จะช่วยวัดว่าคุณรู้จักคลังอารมณ์ของตัวเองมากน้อยแค่ไหน

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

EP ที่สองในชุดเนื้อหา "สมรรถนะทางอารมณ์" ที่จะมาช่วยจัดการอารมณ์ของคุณให้เป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

สอนโดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

เนื้อหาที่ผ่านการเล่าเรื่องยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

มาพร้อมแบบทดสอบที่จะช่วยวัดว่าคุณรู้จักคลังอารมณ์ของตัวเองมากน้อยแค่ไหน

ผู้สอน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
 • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

การใช้ชีวิต ทำงานในสังคมต้องใช้ทักษะความสามารถในหลากหลายด้าน การติดต่อประสานงานกับผู้คนที่หลากหลาย ส่งผลให้มีอุปสรรคเข้ามาในรูปแบบแตกต่างกัน ทำให้อารมณ์ไม่นิ่ง ในบางครั้งประสบการณ์สอนให้เราได้เรียนรู้ว่าต้องจัดการกับอารมณ์อย่างไร หลายวิธีก็ได้ผลและไม่ได้ผล 1 ทางเลือก อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน การกลับมาทบทวนตัวเอง การเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง การค้นหาทรัพยากรที่ดีภายในตนเอง การรู้เท่าทันอารมณ์ อยู่ร่วมกับอารมณ์ ทางเลือกเหล่านี้ คงจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการฝึกทักษะทางด้านอารมณ์ของคุณให้มีความสบายใจ มีความสุขเพิ่มมากขึ้น
คอร์สนี้อาจช่วยให้คุณได้เห็นอีกมุมมองของอารมณ์ ความรู้สึก การค้นหาทรัพยากรที่ดีภายในตนเองเข้ามาเกี่ยวข้อง เรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกที่ส่งผลต่ออารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง มองเห็นว่า สิ่งดีๆ ที่อยู่ภายในตนเองนี้มีมากมายมหาศาล คุณสามารถเลือกที่จะรับรู้ หยิบจับทรัพยากรที่ดีของคุณออกมาใช้ได้อย่างมากมาย พร้อมไปกับการพัฒนาอารมณ์ และความรู้สึกของคุณได้ ทำให้คุณกลับมาเป็นคนที่มีความสุขในแบบฉบับของคุณเอง โดยการสร้างสมรรถนะทางอารมณ์

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหาทรัพยากรภายในตนเอง
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้เท่าทันอารมณ์อยู่ร่วมกับอารมณ์ได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- คนทั่วไป ที่ต้องการเข้าใจอารมณ์ของตนเอง โดยไม่อยากกดความรู้สึกลงไปภายในใจเก็บสะสมไว้ เลือกที่จะหลีกหนี หรือต้องการควบคุมอารมณ์เชิงลบไว้ การค้นหาทรัพยากรที่ดีๆ ภายในตัวตนของคุณ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้คุณรู้เท่าทันอารมณ์อยู่ร่วมกับอารมณ์ได้อย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกับตนเอง

ผู้เข้าร่วมต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เข้าร่วมต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกที่ร่วมอยู่กับอารมณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ผู้เข้าร่วมรู้สึกไม่อยากจะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นในการใช้ชีวิต การทำงาน ทั้งพฤติกรรมเชิงบวก หรือพฤติกรรมเชิงลบ ผู้เข้าร่วมอยากอยู่ร่วมกับอารมณ์ได้อย่างสบายใจ รู้สึกความสุขเพิ่มมากขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จบคอร์ส Psychological & Behavioral Strength-based Through Innovation International Approach: 1 year ในปี 2011 และเคยศึกษาคอร์ส Satir Coaching and Mentoring Specialist by VSGN (Virginia Satir Global Network) ในปี 2019
 • จบคอร์สจิตวิทยาเชิงบวก (Online) จาก University of Pennsylvania ได้แก่ Positive Psychology: Martin E. P. Seligman’s Visionary Science. Positive Psychology: Applications and Interventions. Positive Psychology: Resilience Skills. Positive Psychology: Character, Grit, and Research Method. Positive Psychology Specialization Project: Design Your Life for Well-being ในปี 2019
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาทั้งรัฐและเอกชน
 • รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม และกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 • จัดฝึกอบรมในองค์กร เรื่องการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการความเครียด และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที