Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 2 นาที

เรียนรู้แนวทางจิตวิทยาและศาสตร์ด้านการดูแลจิตใจมนุษย์อย่างเป็นระบบตามแนวของซาเทียร์

สอนโดย อ.กิตติ ไตรรัตน์ Self-Leadership Facilitator

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 2 นาที

เรียนรู้แนวทางจิตวิทยาและศาสตร์ด้านการดูแลจิตใจมนุษย์อย่างเป็นระบบตามแนวของซาเทียร์

สอนโดย อ.กิตติ ไตรรัตน์ Self-Leadership Facilitator

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เรียนรู้แนวทางจิตวิทยาและศาสตร์ด้านการดูแลจิตใจมนุษย์อย่างเป็นระบบผ่านความฉลาดทางอารมณ์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้เกิดสภาวะความผันพวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนของงานเพิ่มมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดความคลุมเครือเพราะไม่อาจคาดเดาอนาคตได้จริง ๆ หรือเรียกว่ายุค VUCA World (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)

ยิ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ องค์กรก็ยิ่งต้องปรับตัวเร็วขึ้นเท่านั้น ซึ่งบ่อยครั้งที่การปรับตัว หรือเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความกดดันและสภาวะความเครียดของพนักงานที่อาจไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทีมงานลดน้อยถอยลง

หากพนักงานและหัวหน้างานมีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีแล้ว พวกเขาก็จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อบรรยากาศและความสุขในการทำงานอีกด้วย

คอร์ส Emotional Intelligence เป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามแนวทางจิตวิทยาและศาสตร์ด้านการดูแลจิตใจมนุษย์อย่างเป็นระบบตามแนวของซาเทียร์ เมื่อผู้เรียนเต็มที่ในการเรียนรู้ พวกเขาจะมีทักษะและเครื่องมือสำหรับการดูแลความคิด อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้เป็นอย่างดี ทำให้พวกเขาสามารถทุ่มเทพลังงานเพื่อการทำงานได้มากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมของการทำงานร่วมกันกับทีม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีทัศนคติที่ดีและมีพื้นฐานในการบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง
2. สามารถดูแลความคิดและความรู้สึก และเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
3. มีทักษะที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถตระหนักและรับรู้ถึงความต้องการของผู้อื่นได้มากขึ้น
4. เข้าใจความต้องการของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างานขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที