Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 37 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการยุคใหม่

ได้แนวคิดและแนวทางนำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่และการทำตลาดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 37 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการยุคใหม่

ได้แนวคิดและแนวทางนำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่และการทำตลาดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ผู้สอน

 • President at Thai e-Commerce Association
 • CEO and Co-founder, Thailand e-Business Center (TeC)
 • Managing Director, Joyfulness Asia, Market research, Digital solution agency, Event organizer and Systems integrator (SI)
 • Digital Marketing, Professional Management and Consulting
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การขายในโลกออนไลน์เป็นสมรภูมิที่เจ้าของธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภทไม่ควรมองข้าม เพราะปัจจัยเร่งที่สำคัญอย่างโควิด-19 ทำให้คนในทุกระดับสามารถที่จะเข้าถึงการซื้อขายในออนไลน์และคุ้นชินกับสถานการณ์ดังกล่าวง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การค้าขายก็มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากการแข่งขันของแพลตฟอร์มและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจและปรับตัวอยู่เสมอไปกับการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจทั้งระบบนิเวศของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวโน้มสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เป็นพลวัตสำคัญของการสร้างรายได้และทำการตลาด พร้อมทั้งแนะนำช่องทางหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะมาเป็นตัวช่วยให้กับการค้าขายออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้รับแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ
2. พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีใหม่
3. นำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2. วิสาหกิจชุมชน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่ต้องการยกระดับธุรกิจ
3. ผู้สนใจทั่วไปในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • President at Thai e-Commerce Association
 • CEO and Co-founder, Thailand e-Business Center (TeC)
 • Managing Director, Joyfulness Asia, Market research, Digital solution agency, Event organizer and Systems integrator (SI)
 • Digital Marketing, Professional Management and Consulting
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
255
4 ดาว
19
3 ดาว
4
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by chaipat sununtiwat
Default
by รัชต์รวีย์ นิธิอานนท์
Default
by พัชรัตน์ แซ่เบ๊
Avatar
by Earthh Surawat
Avatar
by Montita Wong
น่าติดตามและตื่นเต้นในการเรียนรู้มากค่ะ
Default
by Nantawan Ngadsantia
Avatar
by MichaAnn Tatsch
Avatar
by อนณ อุทปา
Default
by จิตนาถ ใจแ่อน
Default
by Poonyawat Wanaeloh
สรุปภาพรวมแบบเข้าใจง่าย โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นการตลาดมาก่อน

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที