Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
7,990 บาท 11,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 153 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 52 ชั่วโมง 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ชีวกลศาสตร์ เป็นความรู้พื้นฐานที่ควรศึกษา เพื่อให้วางแผนการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายได้อย่างถูกหลัก ไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ

ใช้คำศัพท์ทั่วไป อธิบายและปูพื้นฐานให้ผู้เรียนที่ไม่เคยมีความรู้ทางกายวิภาค ให้สามารถเข้าใจได้

มี Workshop สาธิตการเคลื่อนไหว เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

สอนโดย รศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี

มี E-Book ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

7,990 บาท 11,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 153 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 52 ชั่วโมง 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ชีวกลศาสตร์ เป็นความรู้พื้นฐานที่ควรศึกษา เพื่อให้วางแผนการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายได้อย่างถูกหลัก ไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ

ใช้คำศัพท์ทั่วไป อธิบายและปูพื้นฐานให้ผู้เรียนที่ไม่เคยมีความรู้ทางกายวิภาค ให้สามารถเข้าใจได้

มี Workshop สาธิตการเคลื่อนไหว เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

สอนโดย รศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี

มี E-Book ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

ผู้สอน

Physical Therapy Training

5.0 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

4 คอร์ส

  • รศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ อาจารย์ประจำภายวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยากรด้านการสอนกายภาพด้วยแนวทางผสมผสานเทคนิคของการนวด (manual massage) หลักการชีวกลศาสตร์ และจิตใจ
  • วิทยากรผู้สอนผู้ให้ความรู้ทั้งในเชิงนักกายภาพและครูสอนออกกำลังกาย
  • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี
  • ศรัณย์กร สุชาณัฐ ผู้ให้ความรู้ในแนวการแพทย์องค์รวม และผู้ก่อตั้ง Physical Therapy Training

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เป้าหมายของการเรียนชีวกลศาสตร์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสหวิชาชีพ ให้สามารถทำงานดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง การรักษาอาการปวดนั้นจำต้องมีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความสามารถในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ความยืดหยุ่นของร่างกาย ทั้งหมดนี้การออกกำลังกายเป็นภาพใหญ่ต่อจากหัตถการการลดปวดของหน่วยการแพทย์ คอร์สนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกายที่ถูกต้องและป้องกันการบาดเจ็บให้กับผู้เรียน

ชีวกลศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงวิธีการที่กล้ามเนื้อ กระดูก และ เอ็น ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว โดยหลักการทางฟิสิกส์ประยุกต์และกลศาสตร์ โดยเนื้อหาของคอร์สนี้เป็นภาคบุคคลทั่วไป อาจารย์ผู้สอนจะใช้คำศัพท์ทั่วไป อธิบายและปูพื้นฐานให้ผู้เรียนที่ไม่เคยมีความรู้ทางกายวิภาค ให้สามารถเข้าใจได้

ชีวกลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสาขาใหญ่ของการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะมุ่งเน้นไปที่กลไกของการเคลื่อนไหว ประกอบไปด้วย Statics (สถิตยศาสตร์), Dynamics (พลศาสตร์), Kinematics (กลศาสตร์การเคลื่อนไหว) และ Kinetics (จลนศาสตร์)

เนื้อหาภายในคอร์ส
Biomechanics 1 (Biomechanics of Cervical Spine Part 1 - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกคอ 1) 
Biomechanics 2 (Biomechanics of Cervical Spine Part 2 - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกคอ 2)
Biomechanics 3 (Biomechanics of Thoracic Spine Part 1 - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกอก 1)
Biomechanics 4 (Biomechanics of Thoracic Spine Part 2 - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกอก 2)
Biomechanics 5 (Biomechanics of Lumbar Spine - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกเอว)
Biomechanics 6 (Biomechanics of Sacral Spine - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกสะโพก)
Biomechanics 7 (Biomechanics of Extremities - ชีวกลศาสตร์ส่วนรยางค์ แขน - ขา)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะความปกติและความผิดปกติของการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นเอ็นได้
- สามารถวางแผนการฝึกออกกำลังกายที่เหมาะสม และป้องกันอาการเจ็บปวดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกำลัง
- สามารถแยกกลุ่มอาการพื้นฐานเพื่อส่งต่อหน่วยการรักษาทางการแพทย์ต่อไป
- สามารถชี้แจงการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักการ กายภาพบำบัด
- สามารถแก้ไขอาการบาดเจ็บเบื้องต้นผ่าน ท่าทางในการยืดเหยียด ผสมผสานกับการออกกำลังกาย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
- นักกายภาพบำบัดที่สนใจการออกกำลังกาย
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
- บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการออกกำลังกายอย่างจริงจัง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เนื้อหาของคอร์สนี้เป็นภาคบุคคลทั่วไป อาจารย์ผู้สอนจะใช้คำศัพท์ทั่วไป อธิบายและปูพื้นฐานให้ผู้เรียนที่ไม่เคยมีความรู้ทางกายวิภาค จึงไม่จำเป็นต้นมีความรู้สายสุขภาพมาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Physical Therapy Training

5.0 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

4 คอร์ส

  • รศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ อาจารย์ประจำภายวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยากรด้านการสอนกายภาพด้วยแนวทางผสมผสานเทคนิคของการนวด (manual massage) หลักการชีวกลศาสตร์ และจิตใจ
  • วิทยากรผู้สอนผู้ให้ความรู้ทั้งในเชิงนักกายภาพและครูสอนออกกำลังกาย
  • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี
  • ศรัณย์กร สุชาณัฐ ผู้ให้ความรู้ในแนวการแพทย์องค์รวม และผู้ก่อตั้ง Physical Therapy Training
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
11
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by กุลปริยา จูวราหะวงศ์
Default
by Hathairat Jearawattanasawat
Default
by Pruthiporn Rahuruk
สอนเข้าใจง่าย อ.น่ารักมาก
Open uri20200513 55102 18w8t6v?1589329115
by Kanawat Wattanadamrongcharte
Default
by จักรี บุญเสริม
Default
by Jelly Prakobmahakul
Avatar
by วินเซนต์ บุณยะเวชชีวิน
Default
by สมคิด เพื่อนรัมย์
บรรยายดีมาก เข้าใจง่าย เอาไปใช้ได้จริงครับ
Default
by พีรพล เพ็ชรตระกูล
Default
by Panassarom Chantasanon

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที