Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
7,990 บาท 11,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 153 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 52 ชั่วโมง 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ชีวกลศาสตร์ เป็นความรู้พื้นฐานที่ควรศึกษา เพื่อให้วางแผนการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายได้อย่างถูกหลัก ไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ

ใช้คำศัพท์ทั่วไป อธิบายและปูพื้นฐานให้ผู้เรียนที่ไม่เคยมีความรู้ทางกายวิภาค ให้สามารถเข้าใจได้

มี Workshop สาธิตการเคลื่อนไหว เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

สอนโดย รศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี

มี E-Book ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

7,990 บาท 11,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 153 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 52 ชั่วโมง 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ชีวกลศาสตร์ เป็นความรู้พื้นฐานที่ควรศึกษา เพื่อให้วางแผนการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายได้อย่างถูกหลัก ไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ

ใช้คำศัพท์ทั่วไป อธิบายและปูพื้นฐานให้ผู้เรียนที่ไม่เคยมีความรู้ทางกายวิภาค ให้สามารถเข้าใจได้

มี Workshop สาธิตการเคลื่อนไหว เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

สอนโดย รศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี

มี E-Book ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

ผู้สอน

Physical Therapy Training

5.0 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

4 คอร์ส

  • รศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ อาจารย์ประจำภายวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยากรด้านการสอนกายภาพด้วยแนวทางผสมผสานเทคนิคของการนวด (manual massage) หลักการชีวกลศาสตร์ และจิตใจ
  • วิทยากรผู้สอนผู้ให้ความรู้ทั้งในเชิงนักกายภาพและครูสอนออกกำลังกาย
  • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี
  • ศรัณย์กร สุชาณัฐ ผู้ให้ความรู้ในแนวการแพทย์องค์รวม และผู้ก่อตั้ง Physical Therapy Training

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เป้าหมายของการเรียนชีวกลศาสตร์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสหวิชาชีพ ให้สามารถทำงานดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง การรักษาอาการปวดนั้นจำต้องมีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความสามารถในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ความยืดหยุ่นของร่างกาย ทั้งหมดนี้การออกกำลังกายเป็นภาพใหญ่ต่อจากหัตถการการลดปวดของหน่วยการแพทย์ คอร์สนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกายที่ถูกต้องและป้องกันการบาดเจ็บให้กับผู้เรียน

ชีวกลศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงวิธีการที่กล้ามเนื้อ กระดูก และ เอ็น ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว โดยหลักการทางฟิสิกส์ประยุกต์และกลศาสตร์ โดยเนื้อหาของคอร์สนี้เป็นภาคบุคคลทั่วไป อาจารย์ผู้สอนจะใช้คำศัพท์ทั่วไป อธิบายและปูพื้นฐานให้ผู้เรียนที่ไม่เคยมีความรู้ทางกายวิภาค ให้สามารถเข้าใจได้

ชีวกลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสาขาใหญ่ของการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะมุ่งเน้นไปที่กลไกของการเคลื่อนไหว ประกอบไปด้วย Statics (สถิตยศาสตร์), Dynamics (พลศาสตร์), Kinematics (กลศาสตร์การเคลื่อนไหว) และ Kinetics (จลนศาสตร์)

เนื้อหาภายในคอร์ส
Biomechanics 1 (Biomechanics of Cervical Spine Part 1 - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกคอ 1) 
Biomechanics 2 (Biomechanics of Cervical Spine Part 2 - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกคอ 2)
Biomechanics 3 (Biomechanics of Thoracic Spine Part 1 - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกอก 1)
Biomechanics 4 (Biomechanics of Thoracic Spine Part 2 - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกอก 2)
Biomechanics 5 (Biomechanics of Lumbar Spine - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกเอว)
Biomechanics 6 (Biomechanics of Sacral Spine - ชีวกลศาสตร์ส่วนกระดูกสะโพก)
Biomechanics 7 (Biomechanics of Extremities - ชีวกลศาสตร์ส่วนรยางค์ แขน - ขา)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ แยกแยะความปกติและความผิดปกติของการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นเอ็นได้
- สามารถวางแผนการฝึกออกกำลังกายที่เหมาะสม และป้องกันอาการเจ็บปวดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกำลัง
- สามารถแยกกลุ่มอาการพื้นฐานเพื่อส่งต่อหน่วยการรักษาทางการแพทย์ต่อไป
- สามารถชี้แจงการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักการ กายภาพบำบัด
- สามารถแก้ไขอาการบาดเจ็บเบื้องต้นผ่าน ท่าทางในการยืดเหยียด ผสมผสานกับการออกกำลังกาย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย
- นักกายภาพบำบัดที่สนใจการออกกำลังกาย
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
- บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการออกกำลังกายอย่างจริงจัง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เนื้อหาของคอร์สนี้เป็นภาคบุคคลทั่วไป อาจารย์ผู้สอนจะใช้คำศัพท์ทั่วไป อธิบายและปูพื้นฐานให้ผู้เรียนที่ไม่เคยมีความรู้ทางกายวิภาค จึงไม่จำเป็นต้นมีความรู้สายสุขภาพมาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Physical Therapy Training

5.0 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

4 คอร์ส

  • รศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ อาจารย์ประจำภายวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยากรด้านการสอนกายภาพด้วยแนวทางผสมผสานเทคนิคของการนวด (manual massage) หลักการชีวกลศาสตร์ และจิตใจ
  • วิทยากรผู้สอนผู้ให้ความรู้ทั้งในเชิงนักกายภาพและครูสอนออกกำลังกาย
  • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี
  • ศรัณย์กร สุชาณัฐ ผู้ให้ความรู้ในแนวการแพทย์องค์รวม และผู้ก่อตั้ง Physical Therapy Training
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by วินเซนต์ บุณยะเวชชีวิน
Default
by สมคิด เพื่อนรัมย์
บรรยายดีมาก เข้าใจง่าย เอาไปใช้ได้จริงครับ
Default
by พีรพล เพ็ชรตระกูล
Default
by Panassarom Chantasanon
?1580273879
by phongthoru top

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที