Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 52 นาที

เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

เพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

1,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 52 นาที

เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

เพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สอน

  • ธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยอย่างครบวงจร
  • ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E)
  • วทบ. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรมีปัญหาอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัยของพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และหลายๆ องค์กรก็ไม่ได้นำ Behavior Based Safety หรือ BBS มาใช้ในการแก้ไขปัญหา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าองค์กรเหล่านั้นไม่มั่นใจว่า BBS ที่นำมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ ? BBS ที่ใช้อยู่ถูกต้องตามหลักหรือไม่ ? หรือ BBS ที่ใช้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่ ? หลักสูตรนี้จะให้คำตอบเหล่านี้

เนื้อหาหลักๆ ที่จะได้เรียนในคอร์สนี้
1. ทำไมต้องหันมาเน้นพฤติกรรม ?
2. หลักการของ BBS
3. เครื่องมือ BBS “คิดก่อนทำ”   
4. เครื่องมือ BBS “เพื่อนช่วยเพื่อน”                           
5. เครื่องมือ BBS “กระบวนการสังเกตการณ์การทำงาน”   
6. ขั้นตอนการดำเนินงาน BBS
7. ปัจจัยที่จะทำให้ BBS อยู่ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน วิศวกร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกหน่วยงาน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยอย่างครบวงจร
  • ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC S&E)
  • วทบ. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สำรวย แร่ทอง

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที