Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 54 นาที

เหมาะกับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จบนความเข้าใจเรื่่องคนมากขึ้น

ช่วยให้ใช้จุดแข็ง และศักยภาพของตนเอง ในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 54 นาที

เหมาะกับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จบนความเข้าใจเรื่่องคนมากขึ้น

ช่วยให้ใช้จุดแข็ง และศักยภาพของตนเอง ในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ผู้สอน

  • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาตนเอง การเข้าใจผู้อื่น และการสร้างความสำเร็จในการทำงาน
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สลิงชอท เทรนนิ่ง แอนด์ เดลวาลอปเม้นท์
  • ประสบการณ์กว่า 20 ปีในการทำงานด้านคน
Slingshot Group

4.7 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

2 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและองค์กรอันดับต้นของไทย
  • ให้บริการคำปรึกษากับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทย ประเทศในแถบอินโดจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์มากกว่า 300 องค์กร
How to win friends and influence others
รู้จักตนเอง เพื่อชนะใจเพื่อน และโน้มน้าวผู้คนรอบตัว

เป็นการทำความเข้าใจกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่างลงลึกผ่านเครื่องมือ Facet 5 ยากมากหากเราจะเดาว่าทำไมคนอื่นๆ เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ หลายครั้งทำให้เข้าใจผิด ขัดแย้ง  

ผู้คนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันมีการทำการศึกษาชัดเจน ว่าส่วนหลักที่สำคัญคือเริ่มจากการมี Self Awareness หรือการรู้จักตนเองในแบบที่จะทำให้คุณชนะใจทั้งตัวเอง และผู้อื่น

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สนี้
1. สิ่งที่เป็นจุดเด่น และจุดควรระวังของเราเอง
2.สิ่งกระตุ้นจูงใจที่ทำให้เราสำเร็จมากขึ้น
3.ศักยภาพที่อาจซ่อนอยู่ภายใน
4. การสื่อสารกับผู้อื่นในแบบที่ง่ายกับคุณด้วย
5. ส่ิงแวดล้อมที่จะกระตุ้นให้คุณสำเร็จได้มากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ช่วยให้ใช้จุดแข็ง และศักยภาพของตนเอง ในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
- ทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ คุณจะนำมันมาใช้ได้ ก็ต่อเมื่อคุณรู้จักมันก่อน
- หากคุณเก่งแต่งานคุณจะไปได้ครึ่งทาง แต่ถ้าคุณเก่งเรื่องตนเอง และเรื่องคนคุณจะไปได้สุดทาง

ผู้เรียนต้องมีการทำแบบทดสอบพฤติกรรมส่วนบุคคลด้วยเครื่องมือ Facet 5 มาก่อน

ใครควรมาเรียน 
ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จบนความเข้าใจเรื่องคนมากขึ้น ศาสตร์ที่เหมือนง่าย เราพบเจอผู้คนมากมาย แต่เราไม่สามารถชนะใจคนส่วนใหญ่ที่ผ่านมาในชีวิตเราได้ อาจเพียงเพราะเราไม่รู้จักตนเองในด้านที่คนอื่นเห็น

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ 
เข้าใจตนเอง และพร้อมวางแผนความสำเร็จในการทำงานและชีวิต

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาตนเอง การเข้าใจผู้อื่น และการสร้างความสำเร็จในการทำงาน
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สลิงชอท เทรนนิ่ง แอนด์ เดลวาลอปเม้นท์
  • ประสบการณ์กว่า 20 ปีในการทำงานด้านคน
Slingshot Group

4.7 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

2 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและองค์กรอันดับต้นของไทย
  • ให้บริการคำปรึกษากับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทย ประเทศในแถบอินโดจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์มากกว่า 300 องค์กร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Screen shot 2021 12 14 at 15.14.53
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9d%e0%b8%99
by มัณฑนา รักษาชัด

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที