Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 58 นาที

เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการเจรจาต่อรองเบื้องต้นเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้

ปิดดีลด้านการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้คู่เจรจาพอใจ

สอนโดย อ.ป๊อป มาติก ตั้งตรงจิตร Persuasion and Negotiation Trainer Digital Financial Expert

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 58 นาที

เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการเจรจาต่อรองเบื้องต้นเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้

ปิดดีลด้านการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้คู่เจรจาพอใจ

สอนโดย อ.ป๊อป มาติก ตั้งตรงจิตร Persuasion and Negotiation Trainer Digital Financial Expert

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

พัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ผู้นำต้องมีติดตัวให้มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ พร้อมเจรจาในทุกสถานการณ์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อตกลงและการตัดสินใจเกิดขึ้นตลอดเวลา ตั้งแต่การเลือกร้านอาหาร เลือกสถานที่พักผ่อน ไปจนถึงการปิดดีลควบรวมกิจการมูลค่าแสนล้านบาท ข้อตกลงที่ดีสามารถทำให้ชีวิตและธุรกิจดีขึ้นได้ ข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมจะทำให้คู่เจรจามีความพอใจ อยากทำข้อตกลงกับคุณอย่างต่อเนื่องภายใต้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีจำกัด ทั้งหมดนี้เป็นผลลัพธ์ของ ‘การเจรจาต่อรอง’ หนึ่งในทักษะสำคัญที่ผู้นำ และทุกคนต้องมีติดตัว

หลักสูตร 'Win Win Negotiation เทคนิคการเจรจาต่อรองให้ได้ใจทุกฝ่าย' ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะจากศาสตร์การสื่อสาร และหลักวิชาด้านการเจรจาต่อรองจากหลักสูตรและหนังสือระดับโลก ผ่านประสบการณ์ของผม และคนรอบตัวที่เข้ามาปรึกษา รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และทีมงานทุกคนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั้งภายใน และนอกองค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้จักตัวเอง เข้าใจคนอื่น มีความสุข และอุ่นใจมากขึ้น
- ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นทั้งงาน และเรื่องส่วนตัว ส่งผลดีต่อคนรอบตัว และสังคม
- มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนที่ทำงาน และคนรอบตัว
- มีความรู้ด้านการเจรจาต่อรอง เพื่อต่อยอดไปหลักสูตรที่มี Workshop และความรู้ระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และทีมงานทุกคนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั้งภายใน และนอกองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ปภาวรินทร์ ศิริวรรณ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที