Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 18 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถทำงานร่วมกันได้ดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สอนโดย อ. เวย์ เวสารัช โทณผลิน Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลส่วนบุคคลและการสร้างการร่วมมือร่วมใจภายในทีม

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 18 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถทำงานร่วมกันได้ดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สอนโดย อ. เวย์ เวสารัช โทณผลิน Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลส่วนบุคคลและการสร้างการร่วมมือร่วมใจภายในทีม

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
“กว่าร้อยละ 80 ของปัญหาและความผิดพลาดในการทำงานเกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ” นี่คือบทสรุปจากงานวิจัยกว่าร้อยชิ้นของ Harvard Business Review

ยิ่งการทำงานในยุคดิจิทัลที่ต้องทำงานจากที่บ้านหรือทางออนไลน์แบบ Virtual นั้น การสื่อสารและการประสานงานยิ่งต้องให้ความสำคัญและมีการปรับวิธีการให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มิเช่นนั้นจะพบว่าคนทำงานจะเริ่มรู้สึกหมดพลัง Burn out อีกทั้ง Productivity ตกลง แม้ว่าจะใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิม

หลักสูตร Virtual Team communication and Collaboration ถูกออกแบบจากการศึกษา ค้นคว้า เรื่องการทำงานร่วมกันและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะกับยุคดิจิทัลและการทำงานในอนาคต ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน และช่วยให้การทำงานภายในทีมของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตรงกัน และชัดเจน ภายในเวลาสั้น ๆ
- ได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร พัฒนาความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ป้องกันปัญหาจากการสื่อสาร ตลอดจนมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
- เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของคนแต่ละรูปแบบ เพื่อร่วมกันค้นหาวิธีการสื่อสารและวิธีการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที