Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 59 นาที

รู้เครื่องมือและวิธีการที่จะช่วยให้การประชุมออนไลน์มีประสิทธิภาพขึ้น

สอนโดย อ.เวย์ เวสารัช โทณผลิน - Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 59 นาที

รู้เครื่องมือและวิธีการที่จะช่วยให้การประชุมออนไลน์มีประสิทธิภาพขึ้น

สอนโดย อ.เวย์ เวสารัช โทณผลิน - Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

45 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เมื่อต้องทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) และทำงานทางไกล (Remote Work) เป็นประจำ คุณตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือยัง
- จัดประชุมออนไลน์ Virtual Meeting อย่างไร ให้ราบรื่นและได้ผลลัพธ์จริง
- ทำอย่างไรให้โพรเจกต์ก้าวหน้า ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศ
- ทำอย่างไรจะช่วยให้ทีมมีส่วนร่วมและไม่เบื่อการประชุมออนไลน์
- ทำอย่างไรจะช่วยให้ทีมมีความสัมพันธ์อันดีจนทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น แม้จะไม่เจอตัวกัน

ในยุคดิจิทัล การทำงาน Work from Home และ Remote Work เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะเกิดบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นความปกติใหม่ (New Normal) ของการทำงาน แต่เมื่อต้องประชุมออนไลน์นาน ๆ ก็มักจะส่งผลกระทบทางลบ ไม่ว่าจะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า เครียด หงุดหงิด และการทำงานก็มีประสิทธิภาพต่ำลงอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ยังมีหลักคิด (Mindset) ทักษะ (Skillset) และเครื่องมือ (Toolset) ที่ช่วยพัฒนาทักษะการนำประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำงานทางไกล (Remote Work) และพัฒนาการทำงานร่วมกันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแม้ว่าจะไม่เจอตัวกันเลยก็ตาม

คุณรู้จัก 5 เครื่องมือและวิธีการที่จะช่วยให้การประชุมออนไลน์ของทีมสนุก ไม่น่าเบื่อ อยากมีส่วนร่วม และช่วยให้งานไหลลื่นได้ผลลัพธ์ เหล่านี้แล้วหรือยัง
1. My User Manual วิธีสร้างคู่มือทำงานที่ทำให้คนทำงานรู้จักและรู้ใจกันมากขึ้น
2. Working Agreements วิธีสร้างข้อตกลงในการทำงานทางไกลเพื่อให้ทำงานได้อย่างไหลลื่น
3. Ritual Reset วิธีทบทวนและสร้างกิจกรรมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เสียเวลา
4. Project Poster วิธีทำโพรเจกต์ผ่านการประชุมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูง
5. Retrospective วิธีประเมินและปรับปรุงการทำงานทางไกลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หากคุณสนใจเรียนรู้เครื่องมือเหล่านี้และพัฒนาทักษะในการนำประชุมออนไลน์ ขอแนะนำคอร์ส “Virtual Meeting Facilitation” คอร์สนี้ได้รวบรวมหลักคิด (Mindset) ทักษะ (Skillset) และเครื่องมือ (Toolset) ที่สำคัญเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่กระทบความสัมพันธ์ภายในทีม และช่วยพัฒนาทีมให้ก้าวข้ามอุปสรรคของการทำงานจากทางไกล ช่วยให้ทีมเติบโตได้แม้ว่ารูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนก็ตาม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. รู้และเข้าใจหลักคิด (Mindset) ในการทำงานและประชุมแบบ Remote Work ที่ได้ผล
2. ฝึกฝนทักษะ (Skill) การนำการประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting) และการทำงานร่วมกันจากทางไกล (Remote work)
3. รู้จักและเข้าใจวิธีใช้เครื่องมือ (Toolset) เพื่อการสร้างทีมให้พัฒนาได้ดีขึ้นแม้จะทำงานจากคนละที่
4. ช่วยให้การประชุมออนไลน์ (Virtual Meeting) ได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนการเจอตัว

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ คนทำงานแบบ Remote Work และ Work from Home ที่ต้องใช้การประชุมออนไลน์หรือ Virtual Meeting เป็นประจำ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

45 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที