Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 8 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

วิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกแหล่งทุนที่สอดคล้องกับชีวิตและความสนใจของตนเองได้อย่างแม่นยำ

วางแผนและเขียนเอกสารสมัครทุนแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความเชื่อมั่น ลงมือทำตามความฝันในการไปเรียนหรือฝึกงานที่ต่างประเทศได้ด้วยตนเอง

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 8 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

วิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกแหล่งทุนที่สอดคล้องกับชีวิตและความสนใจของตนเองได้อย่างแม่นยำ

วางแผนและเขียนเอกสารสมัครทุนแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความเชื่อมั่น ลงมือทำตามความฝันในการไปเรียนหรือฝึกงานที่ต่างประเทศได้ด้วยตนเอง

ผู้สอน

  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ได้ทุนเรียนต่อเต็มจำนวนที่ต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาโท (ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส Eiffel Excellence Scholarship) และปริญญาเอก (Monash Graduate Scholarship)
  • มีโอกาสได้ฝึกงานที่ต่างประเทศทั้งในองค์กรระหว่างประเทศ (United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals, The Hague) และ NGO (Association Shams pour la Decriminalisation of Homosexuality en Tunisie, Tunisia) และยังมีประสบการณ์สมัครทุน/ฝึกงานอีกหลายที่
  • ผู้เขียนหนังสือ Unpacking the Scholarship Journey: แนะนำการสมัครทุนเรียนต่อต่างประเทศ (สำนักพิมพ์วิญญูชน 2566)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้เป็นการแบ่งปันแนวคิด วิธีการเตรียมตัวเกี่ยวกับการเรียนต่อ ฝึกงาน หรือทำวิจัยในหัวข้อหรือสาขาที่สอดคล้องกับค่านิยมหรือเป้าหมายชีวิตของผู้สมัครแต่ละคน ทำให้การไปต่างประเทศไม่ได้เป็นแค่เป็นการเรียนให้ได้วุฒิหรือเพิ่มประสบการณ์ทำงาน แต่เป็นการเดินทางค้นหาตัวเองและเติมเต็มคุณค่าในชีวิตที่ผู้สมัครตั้งใจไว้ด้วย

ภายในคอร์สนี้จะตั้งคำถามให้ผู้เรียนได้นำไปคิดต่อ และมีการอธิบายขั้นตอนการวางแผน สรรหาและคัดเลือกทุน มหาวิทยาลัย องค์กรที่รับฝึกงานอย่างละเอียด เทคนิคการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เทคนิคการสัมภาษณ์ รวมถึงมีกรณีศึกษา และตอบคำถามที่พบบ่อย

คอร์สนี้มาจากฐานความเชื่อและประสบการณ์ของผู้สอนว่าโอกาสที่จะไปเรียนหรือฝึกงานที่ต่างประเทศไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่มีฐานะหรือมีผลการเรียนดี แต่เป็นของทุกคนที่กล้า มีความฝัน รู้จักตัวเอง ใส่ใจที่จะเตรียมตัวและวางแผน และพร้อมยอมรับและเรียนรู้จากการโดนปฏิเสธ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ค้นหาเส้นทางชีวิตและสาขาวิชาในการเรียนต่อหรือฝึกงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของตัวเอง
- แนวทางการวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครล่วงหน้า
- เข้าใจปัจจัย เงื่อนไข ข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาในการเลือกมหาวิทยาลัย ทุน และประเทศที่จะไปเรียนต่อหรือฝึกงาน
- วางแผนและเขียนเอกสารสมัครทุนในแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เลือกทุน มหาวิทยาลัย องค์กรที่รับฝึกงานที่เหมาะสมกับตัวเอง
- เมื่อได้รับตอบรับแล้วก็สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าในการไปเรียนต่อหรือฝึกงานที่ต่างประเทศได้อย่างราบรื่น
- สามารถถอดบทเรียนในกรณีที่โดนปฏิเสธ และเพื่อพัฒนาตัวเองสำหรับการสมัครครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก หรือฝึกงานที่ต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ได้ทุนเรียนต่อเต็มจำนวนที่ต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาโท (ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส Eiffel Excellence Scholarship) และปริญญาเอก (Monash Graduate Scholarship)
  • มีโอกาสได้ฝึกงานที่ต่างประเทศทั้งในองค์กรระหว่างประเทศ (United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals, The Hague) และ NGO (Association Shams pour la Decriminalisation of Homosexuality en Tunisie, Tunisia) และยังมีประสบการณ์สมัครทุน/ฝึกงานอีกหลายที่
  • ผู้เขียนหนังสือ Unpacking the Scholarship Journey: แนะนำการสมัครทุนเรียนต่อต่างประเทศ (สำนักพิมพ์วิญญูชน 2566)
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชมพูนุช สินกำเนิด
เพิ่มเติมในส่วนการแนะนำของแหล่งหาทุน ให้เฉพาะเจาะจงเช่น เว็บไซต์
Img 20131231 121151
by ขวัญใจ ศิริวัฒนาเลิศ
Avatar
by Sataporn Tangkaw

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที