Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 11 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เป็นสุดยอดนักขายขั้นเทพระดับ Top Sales ด้วยทักษะ New Selling Success Model

หาลูกค้า ติดต่อนัดนำเสนอ ติดตามงาน ปิดการขาย และการสานต่อธุรกิจกับลูกค้าได้แบบมือโปร

เรียนรู้ Mindset ของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

สอนโดย อาจารย์โทนี่ ศุภกร บุญเจือ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม ซัคเซส จำกัด บริษัทแรกในไทยที่เป็น B2B Sales Agency ที่ให้บริการด้านการขายครบวงจร (End to End Solution)

1,990 บาท 2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 11 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เป็นสุดยอดนักขายขั้นเทพระดับ Top Sales ด้วยทักษะ New Selling Success Model

หาลูกค้า ติดต่อนัดนำเสนอ ติดตามงาน ปิดการขาย และการสานต่อธุรกิจกับลูกค้าได้แบบมือโปร

เรียนรู้ Mindset ของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

สอนโดย อาจารย์โทนี่ ศุภกร บุญเจือ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม ซัคเซส จำกัด บริษัทแรกในไทยที่เป็น B2B Sales Agency ที่ให้บริการด้านการขายครบวงจร (End to End Solution)

ผู้สอน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท Team Success จำกัด บริษัทแรกในไทยที่เป็น B2B Sales Agency ที่ให้บริการด้านการขายครบวงจร (End to End Solution) ตั้งแต่การหาลีด, บริการทำนัดประชุม, บริการ outsource telesales, จัดฝึกอบรม Soft skill ด้านการขาย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย มีประสบการณ์กว่า 20 สายการขายและการตลาดสินค้ามูลค่าสูง และ B2B มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น IBM, Schneider Electric, Huawei Technologies, Veeam software, Zendesk, Infobip
 • รางวัล President Club สำหรับนักขายที่ทำผลงานได้เกินกว่าเป้าการขาย 100% ในการทำงานให้กับบริษัท IBM และ Veeam Software
 • เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย
 • นักเขียนเจ้าของหนังสือขายดี "ขายสินค้าราคาสูง ให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ"
 • เจ้าของเวปไซต์ sellingsuccess.co บทความความรู้ความด้านการขาย, Youtube และ Facebook ชื่อ "อาจารย์โทนี่ เทพการขาย" ช่องที่ให้ความรู้และ How To ด้านการขาย การตลาด การบริหารจัดการ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เพราะการเป็นสุดยอดนักขายไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบาก ถ้านักขายรู้วิธีปลดล๊อกของความสำเร็จได้ตามความรู้ในหลักสูตรนี้ อาจารย์โทนี่จะให้ทักษะและเทคนิคการขายที่เริ่มตั้งแต่ตั้งการหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงปิดการขาย ถ้าได้ทำตาม 5 ทักษะตามระบบการขายแบบ New Selling Success Model แล้วจะช่วยนักขายได้ดังนี้

- มีขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ
- ปิดการขายได้เร็วขึ้น และมากขึ้น
- เห็นผลลัพธ์ได้ในทุกธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้พนักงานขายในการดีลงานกับลูกค้า
- เจ้าของธุรกิจนำไปสอนต่อได้
- เป็น Global Framework ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากนักขายทั่วโลกที่นำไปใช้

โดยมี 5 ทักษะที่สำคัญ และขั้นตอนตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 1 การค้นพบลูกค้าใหม่
ขั้นตอนที่ 2 การนำเสนออย่างมืออาชีพ
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามงาน และขอคำตอบจากลูกค้า
ขั้นตอนที่ 4 การปิดการขายให้ได้ 10X
ขั้นตอนที่ 5 การสานต่อทางธุรกิจกับลูกค้าเก่า

และยังมีบทพิเศษเสริมความรู้ให้เพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับการนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจหน้าที่ บทบาท และการประยุกต์นำไปใช้ของหลักสูตรนี้ที่นำไปสู่การเป็นนักขายขั้นเทพระดับ Top Sales สร้างรายได้ให้กับองค์กรได้มากขึ้น
- เข้าใจในความท้าทายของการขายสินค้ามูลค่าสูง และ B2B (Business to Business)
- เข้าใจในความสำคัญของการใช้ระบบการขาย เมื่อเทียบกับการขายตามปกติ
- เข้าใจในภาพรวม และความสัมพันธ์ของแต่ละ 5 ทักษะ และขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ
- มีวิธีในการหาลูกค้าใหม่ได้ เพิ่มมากขึ้นกว่าแบบเดิม
- มิวิธีในการคัดเลือกลูกค้าที่ใช่
- มีวิธีถามคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้า
- มีวิธีในการทำนัด นำเสนอกับลูกค้าได้สำเร็จ
- ได้หลักการในการนำเสนอแบบมืออาชีพ และการนำเสนอแบบ Virtual
- ได้รู้วิธี และช่องทางที่หลากหลายในการติดตามงานกับลูกค้า
- มิวิธีในการเข้าไปติดต่อกับทีมงานผู้ตัดสินใจ
- รู้วิธีในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
- ได้หลักการเจรจาต่อรองที่จะนำไปใช้ในการปิดการขายได้
- รู้วิธีในการสานต่อธุรกิจกับลูกค้า
- รู้การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการขาย
- รู้ถึง Mindset ที่นักขายประสบความสำเร็จใช้กัน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- พนักงานขายระดับเริ่มต้น ระดับกลาง จนถึงระดับสูงที่ต้องการ upskill, reskill ให้กับตัวเอง
- เทเลเซลล์ พนักงานขาย พนักงานขายกลุ่มลูกค้าสำคัญ (key account) ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

ผู้เรียนควรมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีทักษะความรู้ก็สามารถเรียนได้ แม้ไม่ได้ทำงานในแผนกขายก็สามารถเรียนได้เช่นกัน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท Team Success จำกัด บริษัทแรกในไทยที่เป็น B2B Sales Agency ที่ให้บริการด้านการขายครบวงจร (End to End Solution) ตั้งแต่การหาลีด, บริการทำนัดประชุม, บริการ outsource telesales, จัดฝึกอบรม Soft skill ด้านการขาย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย มีประสบการณ์กว่า 20 สายการขายและการตลาดสินค้ามูลค่าสูง และ B2B มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น IBM, Schneider Electric, Huawei Technologies, Veeam software, Zendesk, Infobip
 • รางวัล President Club สำหรับนักขายที่ทำผลงานได้เกินกว่าเป้าการขาย 100% ในการทำงานให้กับบริษัท IBM และ Veeam Software
 • เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย
 • นักเขียนเจ้าของหนังสือขายดี "ขายสินค้าราคาสูง ให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ"
 • เจ้าของเวปไซต์ sellingsuccess.co บทความความรู้ความด้านการขาย, Youtube และ Facebook ชื่อ "อาจารย์โทนี่ เทพการขาย" ช่องที่ให้ความรู้และ How To ด้านการขาย การตลาด การบริหารจัดการ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ณิชาพัชฎ์ ไสยา

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที