Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 46 นาที

เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการมืออาชีพ

รู้เทคนิคในการบริหารคน ได้ใจคน ได้ผลงาน

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 46 นาที

เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการมืออาชีพ

รู้เทคนิคในการบริหารคน ได้ใจคน ได้ผลงาน

ผู้สอน

ไววิทย์ แสงอลังการ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

 • วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรมามากกว่า 13 ปี
 • อบรมให้กับองค์กรชั้นนำมามากกว่า 1,000 องค์กร
 • Managing Director บ. Service Professional และอีก 2 บริษัท
 • อดีตผู้บริหาร บ. Federal Express (FedEx)
 • อดีตผู้บริหาร บมจ. AIS
 • อดีตผู้บริหาร บ. Chevalier
 • อดีตวิศวกรควบคุมการสื่อสารดาวเทียม บมจ. ดาวเทียมไทยคม

เรียนรู้การสร้างพลังเชิงบวก สร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับพนักงาน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการสื่อสาร และสร้างการทำงานเป็นทีมที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

ผู้จัดการเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างสูง เป็นบุคคลที่สามารถกระตุ้นพนักงานให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือ อาจเป็นผู้ที่บ่อนทำลายกำลังใจพนักงาน ให้ไม่อยากทำงาน ให้รู้สึกไม่ดีต่องาน และองค์กร หรือ อาจเป็นเหตุให้พนักงานลาออกจากองค์กรเลยก็ได้ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า ...
“ผู้นำ คือ บุคคลที่สามารถกระตุ้น (สนับสนุน) ทีมงานทุ่มเทให้กับงาน จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ”

การที่บริษัทจะอยู่รอดจากการแข่งขันที่รุนแรง และอยู่ได้อย่างมั่นคงนั้น ขึ้นอยู่กับ พลังของพนักงานทุกคน การอุทิศตนในการทำงาน และ ทุ่มเทในการทำงาน นับได้ว่าเป็นหนทางความสำเร็จทางธุรกิจ ผู้จัดการจึงจำเป็นที่ต้องสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างพลังขับเคลื่อน (Momentum) ให้พนักงานทำงานความด้วยความกระตื้อรื้อร้น ดึงศักยภาพ ความสามารถของตนออกมา รวมทั้งสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในองค์กร

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นหัวหน้างานให้ความสำคัญกับ “คน” มากขึ้น สามารถจุดพลังเชิงบวก สร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับพนักงาน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการสื่อสาร และสร้างการทำงานเป็นทีมที่เปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จแก่ตนเอง และองค์กรต่อๆ ไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการมืออาชีพ
- มีแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านการบริหารคน
- พัฒนาแนวคิดในเชิงบวก Growth Mindset
- เข้าใจเทคนิคในการสื่อสาร และโน้มน้าวใจคน
- รู้เทคนิคในการบริหารคน ได้ใจคน ได้ผลงาน
- มีแนวทางในการพัฒนาทีมงาน รู้วิธีการ Coaching ทีมงาน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านการบริหารคน บริหารทีมงาน
- ผู้ที่เตรียมตัวจะขึ้นมาเป็นผู้จัดการในรุ่นต่อไป

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ไววิทย์ แสงอลังการ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

 • วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรมามากกว่า 13 ปี
 • อบรมให้กับองค์กรชั้นนำมามากกว่า 1,000 องค์กร
 • Managing Director บ. Service Professional และอีก 2 บริษัท
 • อดีตผู้บริหาร บ. Federal Express (FedEx)
 • อดีตผู้บริหาร บมจ. AIS
 • อดีตผู้บริหาร บ. Chevalier
 • อดีตวิศวกรควบคุมการสื่อสารดาวเทียม บมจ. ดาวเทียมไทยคม
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Final %e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%99 0154
by TATTEP PITAKSA
Default
by Pornpan Chaviwan
Default
by Boonpipob Jeensamean
Default
by BANGKOKCOIL BCC
Open uri20210124 129036 lkb09s?1611497394
by Opal Sin
Open uri20191115 13690 40669t?1573815939
by Peet Peerapong
ผู้สอนดี เนื้อหาดี แต่ไม่มี handout ของคอร์ส ทำให้จดตามลำบาก และอยากให้มี mini workshop ให้ทดลองทำ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที