Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 0 นาที

พัฒนาทักษะ Productivity อันเป็นหัวใจของการทำงานในองค์กร ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทำงานและใช้ชีวิต

สร้างอุปนิสัยที่ดีและพัฒนาภาวะผู้นำ พร้อมเติบโตสู่การบริหารทีมและบริหารองค์กร

สอนโดย อ.เวย์ เวสารัช โทณผลิน - Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 0 นาที

พัฒนาทักษะ Productivity อันเป็นหัวใจของการทำงานในองค์กร ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทำงานและใช้ชีวิต

สร้างอุปนิสัยที่ดีและพัฒนาภาวะผู้นำ พร้อมเติบโตสู่การบริหารทีมและบริหารองค์กร

สอนโดย อ.เวย์ เวสารัช โทณผลิน - Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนวิธีสร้างพฤติกรรมที่ดีจากการปลดปล่อยศักยภาพของตัวเอง เพื่อสร้าง Productivity ซึ่งจะทำให้ทีมและองค์กรพัฒนาต่อยอดเป็นอุปนิสัยที่ยั่งยืนถาวร

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คุณรู้หรือไม่ว่าคนที่เก่งที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุดในองค์กรก็ยังใช้ศักยภาพของตัวเองในแต่ละวันเฉลี่ยไม่เกิน 40% เท่านั้น (อ้างอิงจากงานวิจัยของ William James) นี่คือสาเหตุสำคัญที่องค์กรเสียโอกาสในการเติบโต เพราะพนักงานส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้ดีขึ้นได้อย่างที่องค์กรต้องการ ข่าวดีก็คือ ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนการสร้างพฤติกรรมที่ดีจากการปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้าง Productivity หรือประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ทีมและองค์กรพัฒนาขึ้นกว่าเดิม ต่อยอดสู่การทำให้พฤติกรรมดี ๆ เหล่านั้นกลายเป็นอุปนิสัยที่ยั่งยืนถาวร Productivity เป็นหัวใจของการทำงานในองค์กรในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริง และมีคนน้อยยิ่งกว่านั้นที่ฝึกฝนทักษะนี้จนสามารถสร้างเป็นนิสัยที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตจนเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ หลักสูตร The High Productive Habits จึงถูกออกแบบจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับ Productivity และการสร้างนิสัยที่ดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อนจะนำมาทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลานานหลายปีของวิทยากร จนได้ผลลัพธ์ที่เกินคาด ซึ่งถูกสกัดออกมาเป็นหลักการและหลักปฏิบัติพร้อมใช้งานและจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และฝึกฝนจนกลายเป็นทักษะใหม่ที่นำไปใช้ได้ทันทีที่เรียนจบ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเกี่ยวกับ Personal Productivity และการสร้างนิสัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ชีวิตได้
- มีทักษะ Productivity ทั้งการบริหารพลังงาน การสร้างแรงจูงใจ การตั้งเป้าหมาย การมีสมาธิจดจ่อ และการบริหารเวลา ซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทำงานและใช้ชีวิต
- มีทักษะในการสร้างอุปนิสัยที่ดีในทุก ๆ ด้าน ซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทำงานและใช้ชีวิต
- พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) ทั้งในด้าน Mindset และ Skill พร้อมที่จะเติบโตสู่การบริหารทีมและบริหารองค์กรในอนาคต
- สร้างอุปนิสัยที่ดีร่วมกับคนในทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้นำทีมระดับหัวหน้างานขึ้นไปและคนทำงานทั่วไป 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที