Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 19 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้การส่งเสริมทัศนคติและทักษะในการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล

สามารถขับเคลื่อนทีมและองค์กรให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

สอนโดย อ.เรือรบ จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ CEO และ ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 19 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้การส่งเสริมทัศนคติและทักษะในการเป็นผู้นำยุคดิจิทัล

สามารถขับเคลื่อนทีมและองค์กรให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

สอนโดย อ.เรือรบ จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ CEO และ ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ปัจจุบันในโลกยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งกว่ายุคใด ๆ ผู้บริหารขององค์กรกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ จากกระแสการเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากทุกทิศทาง ไม่ว่าจะเป็น Digital Disruption สภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง และสภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่มีโลกออนไลน์เป็นศูนย์กลาง ยังไม่รวมถึงวิกฤตเชื้อไวรัส ภัยธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่แน่นอนเหล่านี้ ทำให้องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ส่งผลให้คนทำงานส่วนใหญ่รู้สึกกลัวและกังวล อีกทั้งองค์กรมีคนทำงานรุ่นใหม่มากขึ้น เกิดความแตกต่างทางความคิดและความแตกต่างทางสไตล์การทำงานกับคนรุ่นเดิม การทำงานออนไลน์ทำให้การสื่อสารยากขึ้น ภาระงานที่มากขึ้น กับเวลาส่วนตัวที่น้อยลง ทำให้คนทำงานเกิดความเครียดสะสม ทั้งหมดนี้ย่อมนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง และทำให้องค์กรค่อย ๆ สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงไป

ด้วยเหตุนี้ ทักษะผู้นำแบบเดิมอาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป ผู้นำในยุคดิจิทัลควรโฟกัสทักษะใหม่ ๆ 3 ประการ คือ
1. Digital Leadership Mindset ทัศนคติผู้นำ ที่จะนำพาทีมและองค์กรฟันฝ่าวิกฤต ยืนหยัดได้ในระยะยาว
2. Digital Leadership Character คุณลักษณะของผู้นำยุคใหม่ ที่จะทำงานกับคน GEN Y, Z ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
3. Digital Leadership Skillset ทักษะของผู้นำยุคใหม่ ในการดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้อย่างสูงสุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถส่งเสริมทัศนคติและทักษะในการเป็นผู้นำยุคดิจิทัลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
- เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองและเพิ่มศักยภาพของทีม ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัย
- เรียนรู้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อความร่วมมือและความเติบโตของทีม
- เป็นผู้ขับเคลื่อนทีมและองค์กรให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้จัดการ
- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้พร้อมสู่การเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

49 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Ae Supaporn

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที