Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นนักขายทางโทรศัพท์มืออาชีพ

ปิดการขายได้อย่างอยู่หมัดต้องใช้สคริปต์แบบใด โทนเสียงแนวไหน สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร เรียนได้ในคอร์สนี้

สอนโดย อ.ทราย วรรณชนก มัทธิพันธ์ - ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการและงานขาย

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นนักขายทางโทรศัพท์มืออาชีพ

ปิดการขายได้อย่างอยู่หมัดต้องใช้สคริปต์แบบใด โทนเสียงแนวไหน สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร เรียนได้ในคอร์สนี้

สอนโดย อ.ทราย วรรณชนก มัทธิพันธ์ - ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการและงานขาย

เรียนรู้แนวทางพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณเป็นนักขายทางโทรศัพท์มืออาชีพและประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เข้าสู่ยุค Covid-19 ที่เปลี่ยนพฤติกรรมของเราและลูกค้า หรือเจ้าของกิจการไปตลอดกาล
หลังการเปลี่ยนแปลง รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น คนตกงานจำนวนมาก หลายธุรกิจปิดตัวลง
ดังนั้นการมีรายได้เสริมของบุคคลธรรมดาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และการที่เจ้าของกิจการต้องเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน

คอร์สนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้เสริมให้กับบุคคลธรรมดา และเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หรืออาจกลายเป็นอาชีพหลักและหน่วยงานหลักที่จะสร้างรายได้อย่างน่าทึ่ง เหมือนที่หลายคน หรือหลายองค์กร เป็นมาแล้วหากได้รู้เทคนิคและฝึกฝนอย่าง สม่ำเสมอ ด้วยการลงทุงทุนน้อยที่สุด ประหยัดเวลามากที่สุด และเข้าถึงลูกค้าง่ายที่สุด

การที่จะสามารถสร้างรายได้ที่ลงทุนน้อย จำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเองหรือบุคคลากรให้เพิ่มขึ้น และจำเป็นจะต้องมี 3 อย่างเพื่อที่จะเป็น Telesales Expert ได้แก่

1. Attitude มีทัศนคติที่ดี เพราะอาชีพ Telesales ต้องเจอคำปฏิเสธค่อนข้างเยอะ และต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความขยัน มุ่งมั่น สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองตลอดเวลาได้ ที่เป็นพื้นฐานของนักขายมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ และหมายรวมถึงทุกอาชีพด้วย

2. Skill ทุกงานจะต้องมีทักษะ เพราะการที่มีแรงบันดาลใจอย่างเดียวไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ต้องมีวิธีการหรือทักษะควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้น้ำเสียง การโน้มน้าวใจ การขจัดข้อโต้แย้ง เป็นต้น
3. Inner อารมณ์ความรู้สึก การขายทางโทรศัพท์นั้นลูกค้าจะไม่เห็นภาษากายของเรา ดังนั้นหากปราศจากอารมณ์ร่วมในการสนทนาแล้วยากมาก ๆ ที่ลูกค้า จะสัมผัสได้ถึงสินค้าและบริการที่นำเสนอ วิธีสร้างอารมณ์เพื่อเปิดหัวใจลูกค้าได้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง และลงมือทำอย่างมีผลลัพธ์ คอร์สเรียน “Telesales Expert ปิดการขายทางโทรศัพท์ฉบับมืออาชีพ” จึงถูกออกแบบมาจากหลักจิตวิทยาผสมกับประสบการณ์ตรงของผู้สอน กลั่นออกมาเฉพาะส่วนที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและทักษะการขายให้มีประสิทธิภาพ และเกิดรายได้จริงเมื่อนำไปลงมือปฏิบัติ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย ทุก ๆ สายสนทนาสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
2. สามารถวิเคราะห์ลูกค้า ประเภทของลูกค้าได้เพื่อการนำเสนอขายที่ตรงใจ
3. มีทักษะการใช้น้ำเสียงที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้แม้ไม่เห็นหน้า
4. มีทักษะการโน้มน้าวใจที่ใคร ๆ ก็ยากที่จะปฏิเสธ
5. มีทักษะการพูดเปิดใจ นำเสนอ-ปฏิเสธข้อโต้แย้ง และปิดการขายอย่างมืออาชีพ 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักธุรกิจ พนักงานขาย เจ้าของกิจการ SME's Startup
- นักการตลาดที่ต้องการเข้าใจเรื่องของการขาย
- นักศึกษาและพนักงานประจำที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มจากการขาย
- อาชีพอิสระที่ต้องการเพิ่มทักษะทางการขายหรือสร้างรายได้เสริม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Manasanan Jhaikarn
Default
by Handyman Media

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที