Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 42 นาที

มีประกาศนียบัตร

1 บทความ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

เป็นคอร์สที่หาเรียนได้ยาก

ทำความเข้าใจกับความหมายที่ถูกต้องของคำว่านวัตกรรม

สอนโดย อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น

1,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 42 นาที

มีประกาศนียบัตร

1 บทความ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

เป็นคอร์สที่หาเรียนได้ยาก

ทำความเข้าใจกับความหมายที่ถูกต้องของคำว่านวัตกรรม

สอนโดย อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น

ผู้สอน

 • อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมโดย TRIZ (ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น)
 • ผู้บรรยายเรื่อง TRIZ ให้กับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • คุณวุฒิ TRIZ Specialist Level 4 จาก International TRIZ Association
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรและขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 22
สถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น

4.6 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

5 คอร์ส

 • Thai-Nichi Institute of Technology

ปัจจุบัน มีคนพูดถึงนวัตกรรมกันอยู่มากมาย แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าจะสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร

หลักสูตรนี้จะพาพวกเรามาทำความเข้าใจกับความหมายที่ถูกต้องของคำว่านวัตกรรม และแนะนำวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบ
โดยไม่ต้องใช้วิธีการลองผิดลองถูกหรือวิธีการเชิงจิตวิทยาใดๆ แต่เป็นวิธีการที่ผ่านการค้นคว้าสิทธิบัตรมากว่า 2 ล้านฉบับ
ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือและฐานความรู้ต่างๆ ที่เรียกว่า TRIZ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบและอย่างมีตรรกะ

จุดเด่นของคอร์สนี้
เป็นคอร์สดีที่หาเรียนได้ยาก เพราะ TRIZ ถือกำเนิดขึ้นในประเทศรัสเซียในช่วงสงครามเย็น TRIZ ถูกนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ ถือว่าเป็นความลับสุดยอดทางการทหาร จนในภายหลัง เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลง TRIZ จึงได้รับการเผยแพร่ไปยังบริษัทสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก สร้างผลงานนวัดกรรมมากมายไว้เป็นที่ประจักษ์ เช่น FORD, GE, Samsung ,etc ตลอดจน CP, SCG ในประเทศไทย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) ความเข้าใจกับความหมายที่ถูกต้องของคำว่านวัตกรรม
2) วิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบ
3) ความขัดแย้งในระบบเทคโนโลยี และวิธีเอาชนะความขัดแย้งเชิงประดิษฐ์คิดค้น (inventive)

ใครควรเรียนคอร์สนี้
วิศวกร ช่างเทคนิค อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ผู้สนใจการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจ Start-up

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ควรเป็นผู้ที่เรียนมาในสายวิทย์ หรือ มีประสบการณ์และความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์           

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมโดย TRIZ (ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น)
 • ผู้บรรยายเรื่อง TRIZ ให้กับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • คุณวุฒิ TRIZ Specialist Level 4 จาก International TRIZ Association
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรและขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 22
สถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น

4.6 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

5 คอร์ส

 • Thai-Nichi Institute of Technology
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Thaweewat Khamla
Open uri20200728 26056 12m0mjb?1595892934
by Suriyapong Tubtimtae
Skl167 06272249 s011
by รศ.ดร.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์
10

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที