Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 นาที

เรียนรู้วิธีว่ายน้ำได้อย่างมั่นใจสำหรับผู้เริ่มต้น

แม้ว่ายน้ำไม่เป็น ก็สามารถเรียนรู้และฝึกตามหลักการที่ถูกต้องได้จากในคอร์ส

สอนโดย ธนกฤต เผ่าพิน (โอเชีย) ครูสอนว่ายน้ำที่ประเทศออสเตรเลีย และนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 นาที

เรียนรู้วิธีว่ายน้ำได้อย่างมั่นใจสำหรับผู้เริ่มต้น

แม้ว่ายน้ำไม่เป็น ก็สามารถเรียนรู้และฝึกตามหลักการที่ถูกต้องได้จากในคอร์ส

สอนโดย ธนกฤต เผ่าพิน (โอเชีย) ครูสอนว่ายน้ำที่ประเทศออสเตรเลีย และนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย

ผู้สอน

 • เป็นคุณครูสอนว่ายน้ำที่ประเทศออสเตรเลีย
 • เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย
 • มีประสบการณ์ว่ายน้ำมานานกว่า 16 ปี
 • พร้อมประสบการณ์สอนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติมาแล้วหลายคน
 • สอนว่ายน้ำผ่านทางคลิปในช่อง Youtube ที่มีผู้ติดตามกว่า 8,000 คน
 • ได้รับการรับรองการเป็นครูสอนว่ายน้ำจาก Swim Australia, CPR certificate, First Aid Certificate และ Work With Children Check (WWCC)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกว่ายน้ำขั้นเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็น โดยจะสอนทักษะต่าง ๆ อย่างละเอียดตั้งแต่วิธีการหายใจ การลอยตัว และทักษะอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและรู้วิธีว่ายน้ำอย่างปลอดภัย พร้อมบอกปัญหาที่คนส่วนมากพบเจอเพื่อแก้ไขได้อย่างถูกจุด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะสามารถว่ายน้ำได้อย่างมั่นใจด้วยทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับจากคอร์สนี้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่อยากว่ายน้ำแต่ว่ายไม่เป็นหรือยังว่ายไม่แข็ง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะอะไรก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • เป็นคุณครูสอนว่ายน้ำที่ประเทศออสเตรเลีย
 • เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย
 • มีประสบการณ์ว่ายน้ำมานานกว่า 16 ปี
 • พร้อมประสบการณ์สอนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติมาแล้วหลายคน
 • สอนว่ายน้ำผ่านทางคลิปในช่อง Youtube ที่มีผู้ติดตามกว่า 8,000 คน
 • ได้รับการรับรองการเป็นครูสอนว่ายน้ำจาก Swim Australia, CPR certificate, First Aid Certificate และ Work With Children Check (WWCC)
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ธีระพงษ์ ดีไพล
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Avatar
by Bowy Prapatsorn

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที