Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Simple Face Reading รู้หน้าไม่รู้ใจ แต่อ่านใบหน้า รู้นิสัย
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 32 นาที

พิเคราะห์​ลักษณะ​นิสัยของคนผ่านหน้าตาได้

สอนโดย อาจารย์ปุย เจ้าของนามปากกา “Wave Riders” CEWA - Certified Elliott Wave Analyst ได้รับการรับรองจาก สถาบัน EWI - Elliott Wave International

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 32 นาที

พิเคราะห์​ลักษณะ​นิสัยของคนผ่านหน้าตาได้

สอนโดย อาจารย์ปุย เจ้าของนามปากกา “Wave Riders” CEWA - Certified Elliott Wave Analyst ได้รับการรับรองจาก สถาบัน EWI - Elliott Wave International

ผู้สอน

ประกาศิต ทิตาราม, CEWA

4.8 คะแนนเฉลี่ย

2,118 รีวิว

26 คอร์ส

  • นักลงทุนสายเทคนิคอลอันดับต้นของไทย
  • วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังจาก Stock2morrow
  • นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 15 ปี
  • เจ้าของหนังสือ Bestseller "โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค"
  • เจ้าของหนังสือ Bestseller "โต้คลื่นหุ้น เทคนิคทำกำไรทะลุฟ้า"

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
มีคำกล่าวว่า "รู้หน้าไม่รู้​ใจ" มีคนมากมายที่เรารู้จัก แต่ก็ใช่จะรู้ว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่... ด้วยศาสตร์การอ่านใบหน้าของจีนที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ จะช่วยทำให้เราสามารถพิเคราะห์​แนวโน้ม​ลักษณะ​นิสัยของคนเหล่านั้นออกมาได้

หลักสูตรนี้ เป็นการนำเสนอความรู้เบื้องต้นของการอ่านใบหน้า เพื่อการประเมินลักษณะ​นิสัยเท่านั้น ผู้เรียนสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะช่วยให้เรามีการเตรียมตัว และระมัดระวังในการที่จะคบหา เจรจา พูดคุย กับผู้คนที่เราติดต่อด้วยได้

การอ่านใบหน้า ยังนำไปช่วยการคัดเลือกทีมงาน การเจรจาธุรกิจ หรือเลือกคู่ครอง ได้อีกด้วย

ผู้เรียนหลังจากเรียนรู้ทฤษฎี​แล้ว ยังต้องหัดสังเกต ฝึกฝน และทดลอง ทดสอบให้มาก จึงจะมีความชำนาญในการอ่านใบหน้า และควรระมัดระวังการแสดงออกของตนเองด้วย เพราะอาจจะมีการจ้องมองใบหน้าคนอื่นนานผิดไปจากปกติ

เนื้อหาเน้นไปที่ความรู้ในการอ่านใบหน้า เพื่อพิเคราะห์​ลักษณะ​นิสัย ตัดทอนเรื่องที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ชะตาขีวิต และสุขภาพ ออกไป ทำให้เข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้งานได้จริง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ประกาศิต ทิตาราม, CEWA

4.8 คะแนนเฉลี่ย

2,118 รีวิว

26 คอร์ส

  • นักลงทุนสายเทคนิคอลอันดับต้นของไทย
  • วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังจาก Stock2morrow
  • นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 15 ปี
  • เจ้าของหนังสือ Bestseller "โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค"
  • เจ้าของหนังสือ Bestseller "โต้คลื่นหุ้น เทคนิคทำกำไรทะลุฟ้า"
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Thaweewat Khamla

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที