Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 54 นาที

สร้างความประทับใจให้ลูกค้าในฐานะของ SALES

สอนจากประสบการณ์จริงของวิทยากร ที่ได้สะสมประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 54 นาที

สร้างความประทับใจให้ลูกค้าในฐานะของ SALES

สอนจากประสบการณ์จริงของวิทยากร ที่ได้สะสมประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี

ผู้สอน

ไววิทย์ แสงอลังการ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

 • วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรมามากกว่า 13 ปี
 • อบรมให้กับองค์กรชั้นนำมามากกว่า 1,000 องค์กร
 • Managing Director บ. Service Professional และอีก 2 บริษัท
 • อดีตผู้บริหาร บ. Federal Express (FedEx)
 • อดีตผู้บริหาร บมจ. AIS
 • อดีตผู้บริหาร บ. Chevalier
 • อดีตวิศวกรควบคุมการสื่อสารดาวเทียม บมจ. ดาวเทียมไทยคม

เรียนรู้หลักการการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในฐานะของ SALES และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าได้

“คุณภาพ” ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ดังนั้นหลักสูตรนี้จะมาแนะนำ และสอนถึงหลักการการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในฐานะของ SALES หากเรารับฟังลูกค้าได้ด้วยความเข้าใจ สามารถจับประเด็น และตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า นั่นหมายความว่า “คุณภาพในการบริการนั้นสูง” แต่หากเราไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ นั่นหมายถึง “คุณภาพในการบริการนั้นต่ำ” ดังนั้น คุณภาพในการบริการ คือ ระยะห่างระหว่าง ความคาดหวังของลูกค้า และสิ่งที่เราตอบสนองแก่ลูกค้า นั่นเอง

คอร์สนี้จะมาทำความเข้าในตัวลูกค้า รวมถึง ตัวของ SALES เอง ว่าเราจะทำอย่างไรให้การขายของเรามีประสิทธิภาพ และจะรับมือกับลูกค้าอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา

การแข่งขันทางธุรกิจในโลกทุกวันนี้คุณมีสินค้าที่ดี คุณภาพดี ราคาดี แต่บริการแย่ รับรองธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยากลำบาก ธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนเกิดจากการบริการที่เหนือชั้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
หลักสูตรนี้คุณจะได้แนวคิดของการทำธุรกิจและการสร้างการบริการที่เหนือชั้น เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ทำให้เกิดการซื้อซ้ำและต่อยอดการขายได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะได้แนวทางในการรับมือกับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ และสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

จุดเด่นของคอร์ส
หลักสูตรนี้สะสมจากประสบการณ์ ของวิทยากร 30 ปี ในการทำงานด้านบริการ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเข้าใจง่ายและนำไปต่อยอดในการทำงานได้อย่างเกิดผล สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างแน่นอน

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือรู้อะไรมาก่อน
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านบริการในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับบริหารฝ่ายบริการ


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ไววิทย์ แสงอลังการ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

 • วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรมามากกว่า 13 ปี
 • อบรมให้กับองค์กรชั้นนำมามากกว่า 1,000 องค์กร
 • Managing Director บ. Service Professional และอีก 2 บริษัท
 • อดีตผู้บริหาร บ. Federal Express (FedEx)
 • อดีตผู้บริหาร บมจ. AIS
 • อดีตผู้บริหาร บ. Chevalier
 • อดีตวิศวกรควบคุมการสื่อสารดาวเทียม บมจ. ดาวเทียมไทยคม
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by QA & Training

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที