Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 7 นาที

เรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองเพื่อมีแรงจูงใจและมีความก้าวหน้าในการทำงาน

เปลี่ยนแปลงระบบความคิดและจิตใจด้วยตัวเอง ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ต่อยอดไปยังคุณภาพงาน และส่งผลถึงบรรยากาศโดยรวมของการทำงานร่วมกัน

สอนโดย อ.กิตติ ไตรรัตน์ Self-Leadership Facilitator

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 7 นาที

เรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองเพื่อมีแรงจูงใจและมีความก้าวหน้าในการทำงาน

เปลี่ยนแปลงระบบความคิดและจิตใจด้วยตัวเอง ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ต่อยอดไปยังคุณภาพงาน และส่งผลถึงบรรยากาศโดยรวมของการทำงานร่วมกัน

สอนโดย อ.กิตติ ไตรรัตน์ Self-Leadership Facilitator

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

เรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต และต่อยอดไปยังคุณภาพงาน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ปัจจุบันองค์กรกำลังเผชิญกับปัญหาที่พนักงานทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ทำให้พวกเขาต้องเผชิญปัญหาในการใช้ชีวิตมากมาย พอรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ดี ความเครียดและความเหนื่อยล้าก็ส่งผลกระทบมายังประสิทธิภาพในการทำงาน

หากพนักงานมีทักษะและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากเขาจะมีพลังในการโฟกัสงานที่ทำแล้ว พวกเขายังสามารถทำงานกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกันเอง ส่งผลต่อบรรยากาศของที่ทำงาน กลายเป็นสถานที่ที่ทำให้พวกเขามีความสุข

คอร์สเรียน "Self Inspiration at Work เคล็ดลับสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเติบโตในที่ทำงาน" ออกแบบมาตามหลักจิตวิทยาและศาสตร์ของการทำงานของสมอง เพื่อช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบความคิดและจิตใจของพนักงานของท่านอย่างเป็นระบบ

พนักงานจะสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในระบบความคิดและจิตใจด้วยตัวเองได้ ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต ต่อยอดไปยังคุณภาพงาน และส่งผลถึงบรรยากาศโดยรวมของการทำงานร่วมกัน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีทัศนคติและมีทักษะพื้นฐานในการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง
2. สามารถดูแลความคิด ความรู้สึก และเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
3. เรียนรู้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งจะทำให้อยากก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้น
4. ฝึกการตั้งเป้าหมายและมีความชัดเจนในแรงบันดาลใจของตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. พนักงานต้องการมีทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง
2. ผู้บริหารขั้นต้น ที่กำลังก้าวขึ้นมาบริหารคน และต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง
3. ผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที