Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 36 นาที

คาดเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เจอได้อย่างมีหลักการ ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ และมีความเข้าใจในความหมายอย่างลึกซึ้ง

สอนโดย Aj. Nathan Mills โค้ชสอนปรับสำเนียงให้นักแสดงและบุคคลากรในอาชีพต่างๆ ในไทย ประสบการณ์ 24 ปี ด้านการสอนภาษา

1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 36 นาที

คาดเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เจอได้อย่างมีหลักการ ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ และมีความเข้าใจในความหมายอย่างลึกซึ้ง

สอนโดย Aj. Nathan Mills โค้ชสอนปรับสำเนียงให้นักแสดงและบุคคลากรในอาชีพต่างๆ ในไทย ประสบการณ์ 24 ปี ด้านการสอนภาษา

ผู้สอน

Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

11 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

คาดเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เจอได้อย่างมีหลักการ ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ และมีความเข้าใจในความหมายอย่างลึกซึ้ง

This course will teach a combination many prefixes, suffixes, and roots of the English language. Students will learn how to recognize words that are built with roots, prefixes or suffixes, break them down into their parts, and be able to make intelligent guesses on the definitions of words they may have never seen before.

คอร์สนี้มีเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับ prefixes (อุปสรรค), suffixes (ปัจจัย), และ roots (รากศัพท์) มากมายในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนทราบวิธีจดจำคำศัพท์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นมาจาก prefixes suffixes และ roots ดังกล่าว สามารถแยกองค์ประกอบของคำศัพท์ออกเป็นส่วนย่อยๆ และมีหลักการในการเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

What will you get from this course? เรียนคอร์สนี้แล้วได้อะไร
The benefit of the course to the student is much more than new vocabulary. Students will have a deeper understanding of the definitions, usage, and will become more analytical as a reader/listener by being able to make logical guesses of the definitions of new words they face.

หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆเท่านั้น แต่จะทำให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแง่ของความหมายของคำ การนำมาใช้ และทำให้ผู้เรียนมีนิสัยเป็นนักฟังหรือนักอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยสามารถคาดเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆที่เจอได้อย่างมีหลักการ

Who Should take this course? ใครควรเรียนคอร์สนี้
- Working professionals in areas of business, education, tourism, and research/sciences who need to use or recognize more advanced vocabulary.
ผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจและการบริการ การศึกษา การท่องเที่ยว และการวิจัย/วิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นต้องใช้หรือจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับสูง

- Both Undergraduate and Graduate students preparing to study overseas where English is the medium of instruction and classroom participation; or for those preparing for TOEFL and IELTS exams.
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอกซึ่งกำลังเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEFL และ IELTS

- Those with a genuine interest in increasing their English vocabulary.
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

11 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที