Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 11 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 11 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ผู้สอน

  • บริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

ชื่ออาจารย์ผู้สอน ดร.ธานินทร์ สุวงศ์วาร
วิทยากรอิสระให้กับภาครัฐ และบริษัทชั้นนำภาคเอกชน

วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
• เพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์โดยการเรียนรู้ทักษะการคิดที่จำเป็นเช่นการคิดแบบแตกต่างกับการคิดแบบบรรจบการคิดเชิงตรรกะ
• เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
• เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ทักษะการคิดและความสามารถส่วนตัวเพื่อเพิ่ม“ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” ที่พวกเขาเรียนรู้จากปีที่แล้ว

เนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
• สามารถจัดการและพัฒนาการจัดการตนเองการตระหนักในตนเองและการควบคุมตนเอง
• ระวังให้มากขึ้นเกี่ยวกับการตั้งค่าการคิดของพวกเขา•สามารถแยกความแตกต่างและใช้วิธีการคิดที่เหมาะสมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
• เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และความสัมพันธ์ของพวกเขา
• เพิ่มการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของพวกเขาให้มากที่สุดในสถานการณ์ชีวิตจริงด้วยวิธีการที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

เหมาะกับใคร
พนักงานตำแหน่ง ผู้จัดการส่วน และสมุห์บัญชี

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้อื่นๆ มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • บริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้