Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,299 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 47 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ขยายขีดความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการเพื่อเป็นผู้นำเชิงรุก

ทำความรู้จักกับ Leadership style แต่ละแบบและหาสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

1,299 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 47 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ขยายขีดความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการเพื่อเป็นผู้นำเชิงรุก

ทำความรู้จักกับ Leadership style แต่ละแบบและหาสไตล์การเป็นผู้นำของตนเอง

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ผู้สอน

Growing Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

160 รีวิว

23 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท
  • มีหลักสูตรที่มุ่งเน้น พัฒนาทั้งทักษะ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้าในโลกธุรกิจ
  • มีหลักสูตรการบริหารจัดการ การสื่อสาร และหลักสูตรอื่นๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในที่ทำงาน

เรียนรู้วิธีการเพิ่มพูนศักยภาพ และขยายขีดความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการ เพื่อเป็นผู้นำเชิงรุกในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลังจากที่เราทุกคนผ่านวิกฤติการณ์มาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ทำให้เห็นว่าหลายสิ่ง หลายอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้สร้างให้ทุก ๆ เกิดความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนจากความวุ่นว่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

การทำงานตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้เสร็จไปวัน ๆ อาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา คนสำคัญที่จะสามารถนำทัพฝ่าฟัน ช่วยให้องค์กรผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ไปได้ นั้นก็คือ "หัวหน้า" หรือ "ผู้นำ"

หัวหน้าหรือผู้นำ จึงต้องเรียนรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองให้มีมากขึ้น ขยายขีดความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นความคิด อารมณ์ บุคลากรในทีม การหาวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความพร้อมในการรับมือและวางแผนเพื่อป้องกันปัญหา เพราะการทำงานด้วยวิธีการเดิม ๆ ที่เราเคยใช้และเกิดความสำเร็จมาแล้วในอดีตอาจจะไม่สามารถนำมาใช้ทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เหมือนเดิมทั้ง 100%

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้นำจะได้ตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันที่กำลังเผชิญอยู่เพื่อให้เกิดการปรับตัว
2. รู้จักรูปแบบความเป็นผู้นำของตนเอง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของตนเอง
3. ตระหนักรู้ถึงการเป็นเชิงรุกและทักษะที่ช่วยให้การทำงานเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้ผู้นำเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไปและพร้อมอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีความสุขและพัฒนาทีมให้เกิดประสิทธิภาพ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หัวหน้างาน ที่ต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำ หรือ พนักงานที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้า หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Growing Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

160 รีวิว

23 คอร์ส

  • สถาบันฝึกอบรมทักษะด้านงานบริการอันดับ 1 ที่มีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท
  • มีหลักสูตรที่มุ่งเน้น พัฒนาทั้งทักษะ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้าในโลกธุรกิจ
  • มีหลักสูตรการบริหารจัดการ การสื่อสาร และหลักสูตรอื่นๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในที่ทำงาน
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by kannikar buathong
Avatar
by Kotchaporn InnerPeace Mcu

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที