Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 42 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

การยกระดับทัศนคติให้มีพลังเชิงบวก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาศักยภาพบุคคล

ผู้เรียนจะเข้าใจทางด้านศาสตร์และศิลป์ และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง

สอนโดย โค้ชกุ้ง อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย Style Coach และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio

2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 42 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

การยกระดับทัศนคติให้มีพลังเชิงบวก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาศักยภาพบุคคล

ผู้เรียนจะเข้าใจทางด้านศาสตร์และศิลป์ และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง

สอนโดย โค้ชกุ้ง อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย Style Coach และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio

ผู้สอน

อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

4 คอร์ส

  • Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio (Image Consultant and Style Coaching)
  • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อดีตผู้บริหารด้านการสื่อสารองค์กรและงานลูกค้าสัมพันธ์ 
  • ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์, ทักษะการพูดและการนำเสนอ, การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, การประชาสัมพันธ์ และงานด้านการสื่อสารองค์กร

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
“Attitude is everything” เป็นคำกล่าวที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของ “ทัศนคติ” ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนชีวิต ผ่านรูปแบบของวิธีคิด ความเชื่อ ที่ส่งผลถึงการแสดงออก การใช้ชีวิต รวมทั้งการทำงาน ซึ่งคณะผู้จัดกิจกรรมการอบรมเชื่อว่า การยกระดับทัศนคติให้มีพลังเชิงบวก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาศักยภาพบุคคล ดังนั้นผู้ฝึกสอนจึงมีความประสงค์ที่จะใช้ศาสตร์และศิลป์ทางด้านการสื่อสารสร้างแนวทางให้กับผู้ที่เรียน ได้นำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองสูงสุด โดยมีประเด็นในการบรรยายและจัดกิจกรรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้
• เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันของตัวคุณเอง
• กลยุทธ์การวางแผนการพัฒนาตัวเองแบบยั่งยืน
• เทคนิคการประจุพลังเชิงสร้างสรรค์และสร้างทัศนคติเชิงบวก
• กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หัวข้อและเนื้อหาในการบรรยายที่ถูกออกแบบมาข้างต้นจะสามารสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงแนวทางในการปรับทัศนคติและสร้างพลังเชิงบวกเพื่อการทำงานให้กับผู้ที่เข้าเรียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ความรู้ที่ได้รับสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการทำงานและพัฒนาตนเอง
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนในการพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
3. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
บุคคลทั่วไป ทุกอาชีพ ทุกองค์กร ที่ต้องการปลุกพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาตัวเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เป็นผู้ที่พร้อมที่จะปรับทัศนคติ และหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ


อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

4 คอร์ส

  • Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio (Image Consultant and Style Coaching)
  • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อดีตผู้บริหารด้านการสื่อสารองค์กรและงานลูกค้าสัมพันธ์ 
  • ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์, ทักษะการพูดและการนำเสนอ, การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, การประชาสัมพันธ์ และงานด้านการสื่อสารองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
11
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
1rhkvf2u 400x400
by amcor training19
Default
by ปัญญา เปี่ยมสุข
Amcor logo
by Amcor1 Training
20220101 135745 04
by สุภิญญ์ภัส ละอองจันทร์
Default
by พลพจน์ เชนวิทยา
Default
by Rakrien Siriyothin
Default
by Siriporn THITISAGULWONG
?1601368046
by Supatra Jung-in
?1590230619
by สุวลี บุญโท
Default
by Training02 RX
สอนเข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้ฟังเข้าใจง่าย สอนสนุก

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที