Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 42 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

การยกระดับทัศนคติให้มีพลังเชิงบวก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาศักยภาพบุคคล

ผู้เรียนจะเข้าใจทางด้านศาสตร์และศิลป์ และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง

สอนโดย โค้ชกุ้ง อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย Style Coach และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio

2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 42 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

การยกระดับทัศนคติให้มีพลังเชิงบวก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาศักยภาพบุคคล

ผู้เรียนจะเข้าใจทางด้านศาสตร์และศิลป์ และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง

สอนโดย โค้ชกุ้ง อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย Style Coach และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio

ผู้สอน

อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

4 คอร์ส

  • Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio (Image Consultant and Style Coaching)
  • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อดีตผู้บริหารด้านการสื่อสารองค์กรและงานลูกค้าสัมพันธ์ 
  • ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์, ทักษะการพูดและการนำเสนอ, การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, การประชาสัมพันธ์ และงานด้านการสื่อสารองค์กร

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
“Attitude is everything” เป็นคำกล่าวที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของ “ทัศนคติ” ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนชีวิต ผ่านรูปแบบของวิธีคิด ความเชื่อ ที่ส่งผลถึงการแสดงออก การใช้ชีวิต รวมทั้งการทำงาน ซึ่งคณะผู้จัดกิจกรรมการอบรมเชื่อว่า การยกระดับทัศนคติให้มีพลังเชิงบวก เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาศักยภาพบุคคล ดังนั้นผู้ฝึกสอนจึงมีความประสงค์ที่จะใช้ศาสตร์และศิลป์ทางด้านการสื่อสารสร้างแนวทางให้กับผู้ที่เรียน ได้นำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองสูงสุด โดยมีประเด็นในการบรรยายและจัดกิจกรรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้
• เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันของตัวคุณเอง
• กลยุทธ์การวางแผนการพัฒนาตัวเองแบบยั่งยืน
• เทคนิคการประจุพลังเชิงสร้างสรรค์และสร้างทัศนคติเชิงบวก
• กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หัวข้อและเนื้อหาในการบรรยายที่ถูกออกแบบมาข้างต้นจะสามารสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงแนวทางในการปรับทัศนคติและสร้างพลังเชิงบวกเพื่อการทำงานให้กับผู้ที่เข้าเรียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ความรู้ที่ได้รับสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการทำงานและพัฒนาตนเอง
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนในการพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
3. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
บุคคลทั่วไป ทุกอาชีพ ทุกองค์กร ที่ต้องการปลุกพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาตัวเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เป็นผู้ที่พร้อมที่จะปรับทัศนคติ และหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ


อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 12 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

5.0 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

4 คอร์ส

  • Accredited Style Coach from Style Coaching Institute, London
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Above Studio (Image Consultant and Style Coaching)
  • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อดีตผู้บริหารด้านการสื่อสารองค์กรและงานลูกค้าสัมพันธ์ 
  • ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์, ทักษะการพูดและการนำเสนอ, การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, การประชาสัมพันธ์ และงานด้านการสื่อสารองค์กร
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
9
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Amcor logo
by Amcor1 Training
20220101 135745 04
by สุภิญญ์ภัส ละอองจันทร์
Default
by พลพจน์ เชนวิทยา
Default
by Rakrien Siriyothin
Default
by Siriporn THITISAGULWONG
?1601368046
by Supatra Jung-in
?1590230619
by สุวลี บุญโท
Default
by Training02 RX
สอนเข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้ฟังเข้าใจง่าย สอนสนุก
Default
by Phibunsupphaphisit Narinchat

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที