Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนโดยอาจารย์โอ๊ต ภัทรา ผู้เขียนหนังสือให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษประสบการณ์กว่า 15 ปี

เนื้อหาสนุก เรียนได้ไม่เบื่อทั้งผู้ปกครองและลูกของคุณ

แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการของลูกคุณอย่างละเอียดให้นำไปปรับใช้ได้จริง

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนโดยอาจารย์โอ๊ต ภัทรา ผู้เขียนหนังสือให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษประสบการณ์กว่า 15 ปี

เนื้อหาสนุก เรียนได้ไม่เบื่อทั้งผู้ปกครองและลูกของคุณ

แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการของลูกคุณอย่างละเอียดให้นำไปปรับใช้ได้จริง

ผู้สอน

ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์ (อ.โอ๊ต)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้เขียนหนังสือให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อาทิ ครอบครัว 2 ภาษา เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ, Perfect English Grammar คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษพิชิตข้อสอบ (Bestseller), Perfect English Vocabulary คัมภีร์ศัพท์อังกฤษพิชิตทุกสถานการณ์, Complete English สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.4-5-6, หลักภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมและมัธยมในโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำประสบการณ์กว่า 15 ปี
 • อาจารย์พิเศษ สอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพฯ
 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • เจ้าของเพจ ‘ลูก Around by Ajarn Oat’ ให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ Phonics และจิตวิทยาเด็ก
 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกการสอนภาษาอังกฤษ

"Phonics Rangers สอนลูกยุคใหม่พูดภาษาอังกฤษ 2" มีความมุ่งหวังให้คอร์สออนไลน์นี้มีส่วนช่วยยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทยให้สามารถอ่านออกเสียง ตลอดจนสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้แบบเจ้าของภาษา โดยไม่ต้องพึ่งพาการเรียนรู้จากโรงเรียนเพียงช่องทางเดียว เพราะการเริ่มต้นรู้จักภาษาอังกฤษผ่าน Phonics จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม ปัจจุบันโรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยต่างนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบ phonics มาใช้กันแล้ว

การที่คุณพ่อคุณแม่นำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Phonics มาใช้กับลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ลูกจะเข้าโรงเรียนนั้น จะเป็นการปูพื้นฐานสำคัญให้ลูกมีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าเด็กคนอื่น ๆ ที่เรียนแบบดั้งเดิม และยิ่งไปกว่านั้นการที่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับลูกด้วยตนเอง จะยิ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นภายในครอบครัวอีกด้วย

Phonics คือ?
- รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยวิธีการอ่านออกเสียงแบบถอดรหัสเสียงของอักษรแต่ละตัวที่อยู่ในคำ
ตัวอย่างเช่นคำว่า ‘best’ ไม่ได้อ่านว่า ‘บี-อี-เอซ-ที-เบซทฺ’ แต่อ่านว่า ‘เบอะ-เอะ-ซึ-ทึ-เบซทฺ’
- การอ่านแบบ Phonics คือวิธีที่ดีที่สุดในการสอนเด็กอ่านหนังสือ มีบทวิจัยมากมายที่สนับสนุนว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดในการสอนเด็กอ่านหนังสือ
- ทักษะการอ่านแบบPhonics จะเป็นอาวุธสำคัญที่เด็กสามารถนำไปใช้อ่านภาษาอังกฤษได้เกือบทุกคำที่เขาเจอ

ทำไมลูกต้องเรียน Phonics?
1. ลูกจะไม่ต้องท่องจำอีกต่อไป ว่าคำต่าง ๆ อ่านออกเสียงอย่างไร
2. ช่วยให้ลูกออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจนกว่าการอ่านแบบท่องจำ
3. ลูกจะสนุกกับการอ่านภาษาอังกฤษและจะอ่านได้คล่อง
4. เสริมความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และเสริมทัศนคติในแง่ดีต่อภาษาอังกฤษ
5. ลูกจะสามารถเอาไปต่อยอดการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้

ใครจะได้รับประโยชน์จากการเรียนคอร์สนี้?
คอร์สนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ที่มีบุตรหลานกำลังอยู่ในวัยเริ่มเรียนรู้การออกเสียง หรือช่วงอายุ 1.5 ปีเป็นต้นไป โดยผู้เรียนจะเป็นผู้เรียนรู้เนื้อหาในคอร์สนี้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ลูกและบุตรหลานของผู้เรียน การเรียนการสอนแบบ Phonics อาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ ดังนั้นการที่ได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับลูกหลานด้วยนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เด็กคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ไม่รู้สึกกดดันหรืออายที่จะออกเสียงเนื่องจากเห็นว่าผู้ใหญ่ก็เรียนไปพร้อมกับเขาเช่นกัน ยิ่งถ้าโรงเรียนของบุตรหลานของผู้เรียนมีใช้การเรียนการสอนแบบ Phonics อยู่แล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถช่วยสอนและทบทวนบทเรียนในแต่ละวันให้แก่เด็กได้อีกด้วย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์ (อ.โอ๊ต)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้เขียนหนังสือให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อาทิ ครอบครัว 2 ภาษา เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ, Perfect English Grammar คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษพิชิตข้อสอบ (Bestseller), Perfect English Vocabulary คัมภีร์ศัพท์อังกฤษพิชิตทุกสถานการณ์, Complete English สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.4-5-6, หลักภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมและมัธยมในโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำประสบการณ์กว่า 15 ปี
 • อาจารย์พิเศษ สอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพฯ
 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • เจ้าของเพจ ‘ลูก Around by Ajarn Oat’ ให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ Phonics และจิตวิทยาเด็ก
 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกการสอนภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by วิชญา ภัทรภูรีรักษ์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที