Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 29 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนโดยอาจารย์โอ๊ต ภัทรา ผู้เขียนหนังสือให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษประสบการณ์กว่า 15 ปี

เนื้อหาสนุก เรียนได้ไม่เบื่อทั้งผู้ปกครองและลูกของคุณ

แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการของลูกคุณอย่างละเอียดให้นำไปปรับใช้ได้จริง

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 29 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนโดยอาจารย์โอ๊ต ภัทรา ผู้เขียนหนังสือให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษประสบการณ์กว่า 15 ปี

เนื้อหาสนุก เรียนได้ไม่เบื่อทั้งผู้ปกครองและลูกของคุณ

แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการของลูกคุณอย่างละเอียดให้นำไปปรับใช้ได้จริง

ผู้สอน

ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์ (อ.โอ๊ต)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้เขียนหนังสือให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อาทิ ครอบครัว 2 ภาษา เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ, Perfect English Grammar คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษพิชิตข้อสอบ (Bestseller), Perfect English Vocabulary คัมภีร์ศัพท์อังกฤษพิชิตทุกสถานการณ์, Complete English สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.4-5-6, หลักภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมและมัธยมในโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำประสบการณ์กว่า 15 ปี
 • อาจารย์พิเศษ สอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพฯ
 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • เจ้าของเพจ ‘ลูก Around by Ajarn Oat’ ให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ Phonics และจิตวิทยาเด็ก
 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกการสอนภาษาอังกฤษ

คอร์สออนไลน์ที่จะช่วยให้ลูกของคุณออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและชัดเจนกว่าการอ่านแบบท่องจำ สอนโดยอาจารย์โอ๊ต เจ้าของเพจ ‘ลูก Around by Ajarn Oat’ ให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ Phonics และจิตวิทยาเด็ก

"Phonics Rangers สอนลูกยุคใหม่พูดภาษาอังกฤษ" มีความมุ่งหวังให้คอร์สออนไลน์นี้มีส่วนช่วยยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทยให้สามารถอ่านออกเสียง ตลอดจนสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้แบบเจ้าของภาษา โดยไม่ต้องพึ่งพาการเรียนรู้จากโรงเรียนเพียงช่องทางเดียว เพราะการเริ่มต้นรู้จักภาษาอังกฤษผ่าน Phonics จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม ปัจจุบันโรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยต่างนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบ phonics มาใช้กันแล้ว

การที่คุณพ่อคุณแม่นำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Phonics มาใช้กับลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ลูกจะเข้าโรงเรียนนั้น จะเป็นการปูพื้นฐานสำคัญให้ลูกมีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าเด็กคนอื่น ๆ ที่เรียนแบบดั้งเดิม และยิ่งไปกว่านั้นการที่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับลูกด้วยตนเอง จะยิ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นภายในครอบครัวอีกด้วย

Phonics คือ?
- รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยวิธีการอ่านออกเสียงแบบถอดรหัสเสียงของอักษรแต่ละตัวที่อยู่ในคำ
ตัวอย่างเช่นคำว่า ‘best’ ไม่ได้อ่านว่า ‘บี-อี-เอซ-ที-เบซทฺ’ แต่อ่านว่า ‘เบอะ-เอะ-ซึ-ทึ-เบซทฺ’
- การอ่านแบบ Phonics คือวิธีที่ดีที่สุดในการสอนเด็กอ่านหนังสือ มีบทวิจัยมากมายที่สนับสนุนว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดในการสอนเด็กอ่านหนังสือ
- ทักษะการอ่านแบบPhonics จะเป็นอาวุธสำคัญที่เด็กสามารถนำไปใช้อ่านภาษาอังกฤษได้เกือบทุกคำที่เขาเจอ

ทำไมลูกต้องเรียน Phonics?
1. ลูกจะไม่ต้องท่องจำอีกต่อไป ว่าคำต่าง ๆ อ่านออกเสียงอย่างไร
2. ช่วยให้ลูกออกเสียงได้ถูกต้องและชัดเจนกว่าการอ่านแบบท่องจำ
3. ลูกจะสนุกกับการอ่านภาษาอังกฤษและจะอ่านได้คล่อง
4. เสริมความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และเสริมทัศนคติในแง่ดีต่อภาษาอังกฤษ
5. ลูกจะสามารถเอาไปต่อยอดการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้

ใครจะได้รับประโยชน์จากการเรียนคอร์สนี้?
คอร์สนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ที่มีบุตรหลานกำลังอยู่ในวัยเริ่มเรียนรู้การออกเสียง หรือช่วงอายุ 1.5 ปีเป็นต้นไป โดยผู้เรียนจะเป็นผู้เรียนรู้เนื้อหาในคอร์สนี้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ลูกและบุตรหลานของผู้เรียน การเรียนการสอนแบบ Phonics อาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ ดังนั้นการที่ได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับลูกหลานด้วยนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เด็กคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ไม่รู้สึกกดดันหรืออายที่จะออกเสียงเนื่องจากเห็นว่าผู้ใหญ่ก็เรียนไปพร้อมกับเขาเช่นกัน ยิ่งถ้าโรงเรียนของบุตรหลานของผู้เรียนมีใช้การเรียนการสอนแบบ Phonics อยู่แล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถช่วยสอนและทบทวนบทเรียนในแต่ละวันให้แก่เด็กได้อีกด้วย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ภัทรา ภัทรภูรีรักษ์ (อ.โอ๊ต)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้เขียนหนังสือให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อาทิ ครอบครัว 2 ภาษา เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ, Perfect English Grammar คัมภีร์ไวยากรณ์อังกฤษพิชิตข้อสอบ (Bestseller), Perfect English Vocabulary คัมภีร์ศัพท์อังกฤษพิชิตทุกสถานการณ์, Complete English สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.4-5-6, หลักภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมและมัธยมในโรงเรียนกวดวิชาชั้นนำประสบการณ์กว่า 15 ปี
 • อาจารย์พิเศษ สอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพฯ
 • อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • เจ้าของเพจ ‘ลูก Around by Ajarn Oat’ ให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ Phonics และจิตวิทยาเด็ก
 • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกการสอนภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ธนภร อาบุญงาม
Avatar
by Aim Pattra
Default
by วิชญา ภัทรภูรีรักษ์
นอกจากใช้สอนลูกแล้ว พ่อแม่เองก็ได้ทบทวนภาษาไปด้วยในตัวค่ะ สนุกดีค่ะ
Default
by ไพโรจน์ เทอดเกียรติมงคล
Open uri20210119 26 i8nods?1611047684
by Paitoon Suwanno
เป็นบทเรียนที่ดีมากครับ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที