Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Learning and Development วางแผนพัฒนาคนอย่างไรให้ลูกน้องเก่งขึ้น

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 4 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 23 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 4 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 23 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ทรัพยากรคน นั้นเป็นสินทรัพย์ที่เติบโตได้ หากได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของคน หรือ People Development จึงเป็นงานที่หัวหน้าควรจะให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีทักษะที่มากขึ้น มีความรู้ที่ทันสมัย มีทัศนคติในการทำงานที่เหมาะสม ตลอดจนมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ หรือที่เรียกว่า Career Growth อีกด้วย ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาคน ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคน กระบวนการในการหาความต้องการการเรียนรู้ หรือ Learning Need Analysis ตลอดจนกระบวนการในตั้งเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้ลูกน้องในทีมเข้าใจว่าเราควรจะต้องเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไปเพื่ออะไร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • Digital Learning Solution อันดับหนึ่งของไทย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างรอบด้าน
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที