Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
แก้ปัญหาสารพัดอาการปวด
1,299 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 28 นาที

ได้รับความรู้ ทราบวิธีการตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นและการแก้อาการด้วยตนเองโดยวิธีทางกายภาพบำบัด มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการปวดที่เกิดจากภาวะต่าง ๆ ของร่างกาย

สามารถนำเทคนิคที่เรียนไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้

สามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้อื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

1,299 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 28 นาที

ได้รับความรู้ ทราบวิธีการตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นและการแก้อาการด้วยตนเองโดยวิธีทางกายภาพบำบัด มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการปวดที่เกิดจากภาวะต่าง ๆ ของร่างกาย

สามารถนำเทคนิคที่เรียนไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้

สามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในผู้อื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันได้

อบรมและให้ความรู้โดยคลินิกกายภาพบำบัด HEALTH Designs ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

ผู้สอน

  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาและลักษณอาการปวดต่าง ๆ ภายในร่างกายที่อาจเกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรืออุบัติเหตุ พร้อมวิธีสังเกตอาการและการดูแลตัวเองด้วยกายภาพบำบัดที่จะช่วยให้คุณและคนรอบตัวกลับมามีสุขภาพดีได้อีกครั้ง

อาการปวด สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการปวดจากปัญหาบริเวณเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ปวดจากข้อต่อ ปวดจากเส้นเลือดเส้นประสาท โดยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายและเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย

อาการปวดที่พบได้บ่อยมักจะสัมพันธ์กับลักษณะการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ความหนักในการทำงาน ท่าทางในการทำงานที่ไม่ถูกต้อง หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีการเคลื่อนไหวน้อยในชีวิตประจำวัน เช่น การนั่งดูโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ล้วนส่งผลให้เกิดอาการปวดได้

การรักษาและจัดการกับอาการปวดมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการปวดนั้น ๆ โดยส่วนมากเมื่อมีอาการปวด ผู้คนมักจะเลือกการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ แต่เมื่อผ่านไป อาการปวดก็มักจะกลับมาอีก เนื่องจากไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทำให้อาการปวดนั้นยังคงอยู่

กายภาพบำบัด
การรักษาอาการปวดโดยใช้วิธีทางกายภาพบำบัดมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด การใช้ความร้อนความเย็น การกดนวด ยืดกล้ามเนื้อ ขยับดัดดึงข้อต่อ รวมไปถึงการออกกำลังกาย โดยนักกายภาพบำบัดจะตรวจประเมินเพื่อหาสาเหตุของอาการปวด และเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสม

บทบาทของกายภาพบำบัดในการจัดการอาการปวด ไม่เพียงแต่ลดอาการปวดเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมและป้องกันไม่ให้อาการปวดนั้นกลับมาเป็นซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง การปรับท่าทางในการทำงานและท่าทางในชีวิตประจำวัน หรือการดูแลตนเองเมื่อมีอาการ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่มีอาการปวดและสามารถจัดการอาการปวดของตนเองได้โดยไม่ต้องรับประทานยา

ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการเข้ารับการรักษาจากนักกายภาพบำบัด ซึ่งหากอาการไม่ได้รุนแรง การตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นและการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดอย่างง่ายที่สามารถทำได้ด้วยตนเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการอาการปวด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ทราบวิธีการตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นและการแก้อาการด้วยตนเองโดยวิธีทางกายภาพบำบัด มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาการปวดที่เกิดจาก
- ภาวะกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาท (TOS)
- ภาวะเส้นประสาทตึงตัว (Nerve tension)
- ภาวะเส้นประสาทขาตึงตัว (Sciatica)
- ภาวะเส้นประสาทสะโพกถูกหนีบ (Piriformis)
- ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (HNP)
- ภาวะปวดขา ขาบวม จากเส้นเลือด
- ภาวะปวดเข่า (Patellofemoral Pain Syndrome)
2. ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคที่เรียนไปปฏิบัติจริง ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้
3. ผู้เรียนสามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมให้ผู้อื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. บุคคลทั่วไปที่สนใจ
2. ผู้ที่มีอาการปวดจาก
- ภาวะกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาท (TOS)
- ภาวะเส้นประสาทตึงตัว (Nerve tension)
- ภาวะเส้นประสาทขาตึงตัว (Sciatica)
- ภาวะเส้นประสาทสะโพกถูกหนีบ (Piriformis)
- ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (HNP)
- ภาวะปวดขา ขาบวม จากเส้นเลือด
- ภาวะปวดเข่า (Patellofemoral Pain Syndrome)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาบำบัด และการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ
  • โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความมุ่งมั่นเกิดเป็นแรงผลักดันให้ Health Designs เป็นมากกว่าการบริการด้านสุขภาพทั่วไป
  • เราเน้นถึง "สุขภาพดี ออกแบบได้" จากผู้รับบริการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาอาชีพ
  • และเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพเราจึงตั้งใจและพร้อมดูแลอย่างเต็มความสามารถ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที