Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,695 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 40 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และพื้นฐานการเจรจาต่อรอง

เรียนรู้ทักษะ และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

สอนโดย อาจารย์ มาติก ตั้งตรงจิตร ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ matictalk.com และแฟนเพจ Talk with MATIC

2,695 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 40 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และพื้นฐานการเจรจาต่อรอง

เรียนรู้ทักษะ และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

สอนโดย อาจารย์ มาติก ตั้งตรงจิตร ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ matictalk.com และแฟนเพจ Talk with MATIC

ผู้สอน

มาติก ตั้งตรงจิตร, CFA, FRM

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

 • Senior Relationship Manager ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย
 • อาจารย์พิเศษ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Co-Founder, WJP Training and Consulting
 • Co-Founder & CFO, Siam Tinplate Trading Co., Ltd.
 • อดีตที่ปรึกษาธุรกิจอาวุโส KPMG Business Advisory Ltd.
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University (โครงการแลกเปลี่ยน)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • มัธยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (นักเรียนโอลิมปิก เข้ารอบ 15 คนสุดท้ายของประเทศ Thai-Physics Olympiad)
Talk with MATIC

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

 • เพจที่ให้ความรู้ด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง ที่เข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้ง
 • เพจที่สื่อสารความเป็นมนุษย์ ด้วยตัวหนังสือที่มีชีวิตผ่านเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกเพลิดเพลินและเย้ายวนให้คิดต่อ

เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ที่สำคัญคอร์สนี้สามารถใช้เป็นคู่มือเวลาไม่แน่ใจว่าต้องเพิ่มอะไร ต้องลดอะไร หรือต้องพิจารณาเรื่องใดเพิ่มให้การเจรจาต่อรองที่กำลังเผชิญอยู่ก้าวหน้าได้

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อตกลงและการตัดสินใจเกิดขึ้นตลอดเวลา ตั้งแต่การเลือกร้านอาหาร เลือกสถานที่พักผ่อน ไปจนถึงการปิดดีลควบรวมกิจการมูลค่าแสนล้านบาท
ข้อตกลงที่ดีสามารถทำให้ชีวิต และธุรกิจดีขึ้น ข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมจะทำให้คู่เจรจามีความพอใจ อยากทำข้อตกลงกับคุณอย่างต่อเนื่องภายใต้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีจำกัด ทั้งหมดนี้เป็นผลลัพธ์ของ ‘การเจรจาต่อรอง’ หนึ่งในทักษะสำคัญที่ผู้นำ และทุกคนต้องมีติดตัว คอร์สนี้มี Workshop ให้ผู้เรียนทำงานกับตัวเองหลายส่วน ถ้าทำตามแล้วรับรองว่าท่านจะเจรจาต่อรองได้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด

จุดเด่นของคอร์สนี้
คอร์ส “Master your Negotiation เจรจาได้ใจ ต่อรองได้งาน อย่างมืออาชีพ” ที่ออกแบบมาเฉพาะจากศาสตร์การสื่อสาร และหลักวิชาด้านการเจรจาต่อรองจากหลักสูตร และหนังสือระดับโลก ผ่านประสบการณ์ของผม และคนรอบตัวที่เข้ามาปรึกษา รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ที่สำคัญคอร์สนี้สามารถใช้เป็นคู่มือเวลาไม่แน่ใจว่าต้องเพิ่มอะไร ต้องลดอะไร หรือต้องพิจารณาเรื่องใดเพิ่มให้การเจรจาต่อรองที่กำลังเผชิญอยู่ก้าวหน้าได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้
1. ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และพื้นฐานการเจรจาต่อรอง
2. รู้จักตัวเอง เข้าใจคนอื่น มีความสุข และอุ่นใจมากขึ้นด้วยการเจรจาต่อรอง
3. ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นทั้งงาน และเรื่องส่วนตัว ส่งผลดีต่อคนรอบตัว องค์กร และสังคมด้วยการเจรจาต่อรอง
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนที่ทำงาน และคนรอบตัวด้วยการเจรจาต่อรอง
5. เรียนรู้ทักษะ และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง และการสื่อสาร สำหรับเลือกใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแบบฉบับของตัวเอง
6. เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นในการเจรจาต่อรอง เพื่อเตรียมตัวสำหรับหลักสูตรระดับสูงต่อไป

ใครควรเรียนคอร์สนี้
เหมาะสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ และทีมงานทุกคนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั้งภายใน และนอกองค์กร โดยเน้นที่หลักการพื้นฐานที่ทรงพลัง และใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์ เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ และความสัมพันธ์ที่ดีเกินคาด โดยคอร์สนี้เป็นภาพรวมหลักการทั้งหมดที่จะใช้ในหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไป

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือรู้อะไรมาก่อนไหม
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดมาก่อนเลย สามารถเริ่มเรียนหลักสูตรนี้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งนี้หากมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองทั้งเรื่องส่วนตัว และเรื่องการทำงานมาบ้าง การนำเรื่องเหล่านั้นมาใช้ร่วมกับ Workshop ในหลักสูตรจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นมาก

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
มาติก ตั้งตรงจิตร, CFA, FRM

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

 • Senior Relationship Manager ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย
 • อาจารย์พิเศษ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Co-Founder, WJP Training and Consulting
 • Co-Founder & CFO, Siam Tinplate Trading Co., Ltd.
 • อดีตที่ปรึกษาธุรกิจอาวุโส KPMG Business Advisory Ltd.
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University (โครงการแลกเปลี่ยน)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • มัธยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (นักเรียนโอลิมปิก เข้ารอบ 15 คนสุดท้ายของประเทศ Thai-Physics Olympiad)
Talk with MATIC

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

 • เพจที่ให้ความรู้ด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง ที่เข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้ง
 • เพจที่สื่อสารความเป็นมนุษย์ ด้วยตัวหนังสือที่มีชีวิตผ่านเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกเพลิดเพลินและเย้ายวนให้คิดต่อ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สุทธิศักดิ์ ศรีหอม
Default
by The unity Group
Avatar
by น.ส.นฤมล ศักดิ์เสรีกุล
Default
by สมรัตน์ ติรัสกร
Aba05f85 0da7 410c 8744 1f48cb93acfc
by รติ ดิวิทยา
%e0%b8%ad.%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b
by มาติก ตั้งตรงจิตร, CFA, FRM

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที