Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,900 บาท 4,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 35 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ทำความเข้าใจลักษณะของคนในแต่ละ Generations ที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถทำการตลาดได้อย่างตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ให้ความรู้โดย BOSTON NETWORK สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล

1,900 บาท 4,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 35 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ทำความเข้าใจลักษณะของคนในแต่ละ Generations ที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถทำการตลาดได้อย่างตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ให้ความรู้โดย BOSTON NETWORK สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล

ผู้สอน

 • SUKISHI INTERGROUP - VP-Marketing and Operation
 • Tim Hortons Thailand - Chief Marketing Officer
 • Thai Bev - Marketing Director (Oishi Restaurant Group)
 • Thai Union (Global Innovation Center) - Assistant General Manager
 • Minor Food Group - International Brand Director (Swensen’s)
 • L’OREAL - Group Product Manager (VICHY)
 • Colgate Palmolive - Senior Brand Manager
 • PepsiCo - Brand Manager (Frito Lay’s)
 • Alliance Life Insurance – Project Manager (Telemarketing)
Boston Network

4.1 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล
 • ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

เรียนรู้พฤติกรรมทางการตลาดของคนในแต่ละ Generation เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนากลยุทธ์และการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในยุคปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคมีความหลากหลายและมีลักษณะที่แตกต่างกันกว่าในยุคที่ผ่าน ๆ มา โดยคนในแต่ละรุ่นมีรูปแบบสังคม วัฒนธรรม ประสบการณ์การใช้ชีวิต รวมถึงความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีในระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทำให้นักการตลาดจำเป็นจะต้องให้ความสนใจและศึกษาลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความแตกต่างของ Generation โดยเริ่มจากการเรียนรู้ Generation Gap จากนั้นจะได้เจาะลึกไปถึงลักษณะเด่นและพฤติกรรมในการเสพสื่อของคนใน Generation ต่าง ๆ ได้แก่ Generation Baby Boomer, Generation X, Generation Y, Generation Z และ Generation Alpha ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักการตลาดสามารถวางกลยุทธ์และแนวทางทางการตลาดที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
- Generation Gap
- Generation Baby Boomer
- การตลาดสำหรับ Generation Baby Boomer
- Generation X
- Generation Y
- Generation Z ตอนที่ 1
- Generation Z ตอนที่ 2
- Marketing Game is Changing
- การตลาดสำหรับ Generation Z
- อนาคตของ Generation Z
- Generation Alpha

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ได้เรียนรู้พฤติกรรมทางการตลาดของคนในแต่ละ Generation เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนากลยุทธ์และการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้บริหาร นักการตลาด รวมถึงผู้ที่สนใจเรียนรู้แนวทางการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละ Generation

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • SUKISHI INTERGROUP - VP-Marketing and Operation
 • Tim Hortons Thailand - Chief Marketing Officer
 • Thai Bev - Marketing Director (Oishi Restaurant Group)
 • Thai Union (Global Innovation Center) - Assistant General Manager
 • Minor Food Group - International Brand Director (Swensen’s)
 • L’OREAL - Group Product Manager (VICHY)
 • Colgate Palmolive - Senior Brand Manager
 • PepsiCo - Brand Manager (Frito Lay’s)
 • Alliance Life Insurance – Project Manager (Telemarketing)
Boston Network

4.1 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล
 • ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by jinnissa suksirinapho

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที