Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 17 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ครอบคลุมทั้งชุดความคิด (Mindset) ที่ช่วยผู้เรียนปลดล็อคข้อจำกัดเรื่องการสั่้งงาน และชุดทักษะ (Skillset) ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่เรียนรู้ง่าย ใช้ได้จริง

ชุด คลิป บทเรียนแต่ละบท กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น และมีกรณีศึกษาเพื่อความเข้าใจง่ายในทางปฏิบัติ

มีแบบร่าง ในบทที่ เน้นการปฏิบัติ มีแบบร่าง (Template) การสนทนา สำหรับการนำไปปรับใช้งานได้ทันที ให้ Download ได้

1,990 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 17 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ครอบคลุมทั้งชุดความคิด (Mindset) ที่ช่วยผู้เรียนปลดล็อคข้อจำกัดเรื่องการสั่้งงาน และชุดทักษะ (Skillset) ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่เรียนรู้ง่าย ใช้ได้จริง

ชุด คลิป บทเรียนแต่ละบท กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น และมีกรณีศึกษาเพื่อความเข้าใจง่ายในทางปฏิบัติ

มีแบบร่าง ในบทที่ เน้นการปฏิบัติ มีแบบร่าง (Template) การสนทนา สำหรับการนำไปปรับใช้งานได้ทันที ให้ Download ได้

ผู้สอน

 • อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากร ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Project Manager โครงการ Inspirational Talk ผู้สร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร Boot Camp สำหรับผู้บริหารใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Project Manager โครงการพัฒนาวิทยากรภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรดีเด่น สองสถาบันฯ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย -ญี่ปุ่น (สสท.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารและการนำเสนอให้แก่ผู้รับการอบรมทั้งองค์กรของรัฐและเอกชนมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี
 • นักเขียนคู่มือแก้ปัญหาความประหม่าในการนำเสนอ หนังสือ Best Seller ชื่อ “เปลี่ยนความตื่นเต้นเป็นพรีเซนต์ตื่นตา” 
 • วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารสำหรับผู้นำ หรือ ผู้จัดการระดับต้นมือใหม่ ซึ่งช่างเกรงใจ หรือขาดความมั่นใจในการสั่งงาน หรือบังคับบัญชา

คอร์สนี้เป็นอีกทางเลือกของการบริหารงานจัดการคนที่ได้ผลดี โดยที่ไม่ต้องออกคำสั่ง รวบรวมจากประสบกาณ์ตรงของวิทยากรเอง ที่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งจากการถ่ายทอดโดยผู้บริหาร การปฏิบัติงาน และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในระดับปริญญาโทด้านจิตวิทยา รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของผู้นำหลายท่าน ที่เป็นต้นแบบในหลายประการ เช่น พูดจริงทำจริง ซื่อตรง คงเส้นคงวา กล้าออกหน้าปกป้อง ฯลฯ และอีกหลายคุณสมบัติของผู้นำ และเครื่องมือสำคัญที่ผู้นำเหล่านี้ใช้ได้ดียิ่งก็คือการสื่อสารที่ทรงพลังนั่นเอง

ดังนั้น เมื่อผมมีภารกิจที่ต้องบริหารโครงการเองบ้าง จึงได้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เหล่านี้มาใช้บริหารโครงการต่าง ๆ ได้ แม้ไม่มีอำนาจในการสั่งการหรือบังคับบัญชาให้คุณให้โทษใครได้ ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้น จึงได้มาจากความเข้าใจและเห็นคุณค่าในทุกสิ่งของคนในทีม จนได้ผลสำเร็จร่วมกันเกินคาดหมาย และทุกสิ่งในศาสตร์และศิลป์ที่ผมใช้ รวมอยู่ในหลักสูตรนี้ สำหรับการพูดและนำวิถีใหม่ ได้ทั้งผลงานและใจ ไม่ต้องสั่ง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สามารถเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำได้หลากหลาย โดยไม่ต้องออกคำสั่ง อย่างได้ผล
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของลูกน้องและคู่สนทนา เห็นคุณค่าในตัวบุคคล
3. วิธีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมโดยเข้าใจผู้ฟัง สร้างความไว้วางใจ
4. การมอบหมายงานได้ชัดเจน และน่าปฏิบัติตาม
5. วิธีการ Feedback ได้ตรงประเด็น ชมให้ภูมิใจได้พลัง ติอย่างน่ารับฟัง ได้กำลังใจปรับปรุง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้บริหารระดับต้น
- First Line Manager
- Supervisor
- และพนักงานระดับหัวหน้างาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษเฉพาะทาง แค่เปิดใจ ก็สามารถเรียนรู้วิธีการที่มีประสิทธิภาพไปด้วยกันได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากร ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Project Manager โครงการ Inspirational Talk ผู้สร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร Boot Camp สำหรับผู้บริหารใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Project Manager โครงการพัฒนาวิทยากรภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรดีเด่น สองสถาบันฯ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย -ญี่ปุ่น (สสท.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารและการนำเสนอให้แก่ผู้รับการอบรมทั้งองค์กรของรัฐและเอกชนมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี
 • นักเขียนคู่มือแก้ปัญหาความประหม่าในการนำเสนอ หนังสือ Best Seller ชื่อ “เปลี่ยนความตื่นเต้นเป็นพรีเซนต์ตื่นตา” 
 • วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที