Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 19 นาที

มอบความเข้าใจเกี่ยวกับ Technological Disruption และจะช่วยตอบคำถามว่าทำไมธนาคารและพนักงานต้องรีบปรับตัว

ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 19 นาที

มอบความเข้าใจเกี่ยวกับ Technological Disruption และจะช่วยตอบคำถามว่าทำไมธนาคารและพนักงานต้องรีบปรับตัว

มอบความเข้าใจเกี่ยวกับ Technological Disruption พร้อมช่วยตอบคำถามว่าทำไมธนาคารและพนักงานต้องรีบปรับตัว และทักษะอะไรที่เราต้องมีเพื่อให้แข่งขันได้ในอนาคต

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ปริญญาโท MSc Human Resources and Organisations จาก London School of Economics (LSE)
  • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้