Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 64 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

สามารถสร้างโอกาสในการขายอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Keller Williams บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของโลก ที่ได้รับรางวัลมากมาย

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 64 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

สามารถสร้างโอกาสในการขายอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Keller Williams บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของโลก ที่ได้รับรางวัลมากมาย

ผู้สอน

 • แฟรนไชส์ด้านเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติของอเมริกาซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง ออสติน รัฐเท็กซัส
 • แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนตัวแทนและปริมาณการขายในปี 2018 และ 2019 จนถึงปัจจุบัน
 • CEO Capital One Real Estate Co.,Ltd.
 • CEO Capital One Consulting Services PTE Ltd. ( SG )
 • CEO Capital One Hong Kong Ltd.
 • Real Estate Agent And Development
 • Regional Operating Principle Keller Williams Thailand
 • Global Largest Real Estate Agent #1 in united states
 • Regional Training Manager ดูแลหลักสูตรการอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้กับ บริษัท Keller Williams Thailand
 • Team Leader and Trainer สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์, Keller Williams Thailand
 • ผู้เชี่ยวชาญ, ที่ปรึกษาและให้การอบรมด้านการตลาดและการขายโดยประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์ทางสมองกับการตลาดและการขาย (Neuromarketing and Neuroselling) สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • Real Estate Developer, โครงการบ้านจัดสรร และที่ดินจัดสรร กว่า 10 โครงการในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • อาจารย์พิเศษด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์พิเศษด้านการตลาดและการขาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • General Manager, บริษัทเครื่องสำอางค์ชั้นนำของญี่ปุ่น
 • Senior Operation Manager, Demo Power Thailand
 • Marketing Manager, Diethelm (Now DKSH Thailand)
 • Senior Trade Officer, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Regional Director Keller Williams Thailand
 • กรรมการบริษัท แคนวาส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ประสบการณ์ด้านการลงทุนซื้อขายและปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมมากกว่า 10 ปี
 • บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับ Keller Williams Thailand
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย และกรรมการ บริษัท Dsquared technology ( Thailand) co.,Ltd และ Barcode plus solutions co.,ltd
 • โค้ชเรื่องทักษะการขายและดูแลบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ในโซนภาคตะวันออกให้กับ Keller Williams Thailand
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรการขาย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และโครงการ CUVIP กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Consulting and Training ให้องค์กร B2B, B2C Company
 • เจ้าของแฟนเพจ B2BTOPSALES
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริหารทีมขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เจ.ที. เอสเอ็มอี แอนด์ เรียลเอสเตท คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด Residential Project Sales บริษัท Knight Frank Thailand
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริหารทีมขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท Vision Inter Properties Co.,Ltd.
 • บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับ บริษัท Capital One และ Keller Williams Thailand

เรียนรู้กระบวนการการทำงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่เรียบเรียงแบบเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย และทำตามได้จริง

หลักสูตร IGNITE จุดประกายอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
EMPOWER AGENTS TO DEVELOP SIGNIFICANT BUSINESSES THROUGH TALENT
เมื่อเรียนจบหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตรรับรองจาก Keller Williams Thailand 

ปัจจุบันอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กำลังเป็นที่สนใจ เนื่องจากเป็นปัจจัย 4 ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร คนก็ยังคงต้องการที่อยู่อาศัย แต่เนื่องจากแต่ละคนก็มีเวลาจำกัดในการหาซื้อ ขาย และเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพมาช่วยดำเนินการดังกล่าว
ซึ่ง Keller Williams เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของโลก ที่ได้รับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดขาย จำนวนยูนิตที่ขาย จำนวนเอเจนท์ และมีสาขามากกว่า 54 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับรางวัลในด้านการฝึกอบรมนายหน้ามืออาชีพ
เราจึงได้จัดทำหลักสูตร IGNITE จุดประกายอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างโอกาสในการขายอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้
หลักสูตรนี้ได้ถูกพัฒนามาจาก Keller Williams University โดย Garry Keller ผู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็น Role Model ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนประหยัดเวลา ประหยัดเงิน และเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการทำอาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั้น เกิดจากการเรียนรู้จากคนอื่นๆ ที่เคยทำมาก่อน และเรียนรู้จากสิ่งที่พิสูจน์แล้วโดยนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เงินล้านของ Keller Williams Realty ว่าได้ผลดีที่สุด

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้
- กระบวนการการทำงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่เรียบเรียงแบบเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย และทำตามได้จริง
- เรียนรู้กระบวนการปิดการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยการประยุกต์ใช้หลักการขาย การตลาด และความรู้ทางด้านประสาทวิทยา (Neuro-Selling) ซึ่งจะทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ลึกซึ้งมากกว่านายหน้าทั่วๆ ไป และนำไปสู่การปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- เรียนรู้เครื่องมือและหลักคิดระดับโลก (The One Thing) แนวคิดของ Gary Keller ผู้ร่วมก่อตั้ง Keller Williams Realty ซึ่งเป็นหลักคิดในการทำงานและการใช้ชีวิตให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ที่ทำให้นายหน้าที่มีความรู้ความสามารถเท่าๆ กัน ประสบความสำเร็จต่างกัน
- เรียนรู้วิธีการขายแบบใหม่ที่ทำให้เราแตกต่าง จากการขายแบบ Hard Sell กลายเป็นนายหน้าที่ลูกค้าไว้วางใจ และให้คำปรึกษา (Trusted advicer) ซึ่งจะทำให้ปิดการขายได้อย่างง่ายดาย

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่อยากเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
- นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • แฟรนไชส์ด้านเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติของอเมริกาซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง ออสติน รัฐเท็กซัส
 • แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนตัวแทนและปริมาณการขายในปี 2018 และ 2019 จนถึงปัจจุบัน
 • CEO Capital One Real Estate Co.,Ltd.
 • CEO Capital One Consulting Services PTE Ltd. ( SG )
 • CEO Capital One Hong Kong Ltd.
 • Real Estate Agent And Development
 • Regional Operating Principle Keller Williams Thailand
 • Global Largest Real Estate Agent #1 in united states
 • Regional Training Manager ดูแลหลักสูตรการอบรมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้กับ บริษัท Keller Williams Thailand
 • Team Leader and Trainer สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์, Keller Williams Thailand
 • ผู้เชี่ยวชาญ, ที่ปรึกษาและให้การอบรมด้านการตลาดและการขายโดยประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์ทางสมองกับการตลาดและการขาย (Neuromarketing and Neuroselling) สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • Real Estate Developer, โครงการบ้านจัดสรร และที่ดินจัดสรร กว่า 10 โครงการในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • อาจารย์พิเศษด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์พิเศษด้านการตลาดและการขาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • General Manager, บริษัทเครื่องสำอางค์ชั้นนำของญี่ปุ่น
 • Senior Operation Manager, Demo Power Thailand
 • Marketing Manager, Diethelm (Now DKSH Thailand)
 • Senior Trade Officer, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Regional Director Keller Williams Thailand
 • กรรมการบริษัท แคนวาส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ประสบการณ์ด้านการลงทุนซื้อขายและปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมมากกว่า 10 ปี
 • บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับ Keller Williams Thailand
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย และกรรมการ บริษัท Dsquared technology ( Thailand) co.,Ltd และ Barcode plus solutions co.,ltd
 • โค้ชเรื่องทักษะการขายและดูแลบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ในโซนภาคตะวันออกให้กับ Keller Williams Thailand
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรการขาย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และโครงการ CUVIP กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Consulting and Training ให้องค์กร B2B, B2C Company
 • เจ้าของแฟนเพจ B2BTOPSALES
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริหารทีมขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เจ.ที. เอสเอ็มอี แอนด์ เรียลเอสเตท คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด Residential Project Sales บริษัท Knight Frank Thailand
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริหารทีมขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท Vision Inter Properties Co.,Ltd.
 • บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับ บริษัท Capital One และ Keller Williams Thailand
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Saranya Chantarasereekul
Default
by Parichart Wongsukum

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที