Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

พัฒนาตัวเองจากมดงานไปเป็นแม่ทัพ ด้วยการเรียนรู้การเป็นสุดยอดผู้จัดการงานออกแบบ

ปรับ Mindset การเป็นผู้จัดการงานออกแบบ และเรียนรู้วิธีอ่านใจลูกค้าให้อยู่หมัด

รู้วิธีการสื่อสารให้ตรงจุด ถามให้ตรงคำตอบ รู้เท่าทันคนเลี่ยงบาลี เลี่ยงการตอบคำถาม

990 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

พัฒนาตัวเองจากมดงานไปเป็นแม่ทัพ ด้วยการเรียนรู้การเป็นสุดยอดผู้จัดการงานออกแบบ

ปรับ Mindset การเป็นผู้จัดการงานออกแบบ และเรียนรู้วิธีอ่านใจลูกค้าให้อยู่หมัด

รู้วิธีการสื่อสารให้ตรงจุด ถามให้ตรงคำตอบ รู้เท่าทันคนเลี่ยงบาลี เลี่ยงการตอบคำถาม

ผู้สอน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO บริษัท เวิร์คเวล สตูดิโอ จำกัด
 • ได้รับใบประกอบวิชาชีพเป็น วุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลั และได้รับใบประกอบวิชาชีพ สถาปนิกอาเซียน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการ งานออกแบบและผู้จัดการงานออกแบบอาคารสำนักงาน โรงแรม ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
 • มีผลงานเขียนหนังสือและบทความต่าง ๆ มากมาย
 • Professional Architecture Design Firm

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้มีเนื้อหาจากหนังสือ "How to be a Great Design Manager" ซึ่งเป็นหนังสือขายดีมานานมากกว่า 10 ปี โดยนำเสนอใหม่ในรูปแบบการเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องนี้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นผ่านการสอนโดยตรงจากผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานออกแบบโครงการต่าง ๆ มานานกว่า 40 ปี มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานานออกมาเป็นเนื้อหาที่สั้น กระชับ และเป็นประโยชน์กับการทำงานโดยตรงกับทุกคน ไม่จำกัดว่าจะเป็นผู้ออกแบบ นักออกแบบ หรือสถาปนิก

สำหรับผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้ว จะได้มุมมองเพิ่มเติม การอธิบายที่ชัดเจนมากขึ้น และมีเนื้อหาเพิ่มเติมที่ทันสมัยกับการใช้ระบบสารสนเทศปัจจุบันอีกด้วย อย่างเช่นการจัดการโปรแกรม Chat Line ให้อยู่หมัดนั้นทำอย่างไร เป็นต้น ดังนั้นท่านที่อ่านหนังสือไปแล้ว ไม่เสียประโยชน์แน่นอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้การเป็นผู้จัดการงานออกแบบ ทำให้สามารถบริหารงานอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การนำการประชุม การเป็นผู้นำ การทำการตลาด
- นำไปปรับใช้ได้ในมิติต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ใช่เฉพาะการเป็นผู้ออกแบบเท่านั้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- นักออกแบบ สถาปนิก ที่ต้องการพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้จัดการงานออกแบบที่ประสบความสำเร็จ
- คนทั่วไปที่ไม่ใช่นักออกแบบก็สามารถเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้จัดการงานได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO บริษัท เวิร์คเวล สตูดิโอ จำกัด
 • ได้รับใบประกอบวิชาชีพเป็น วุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลั และได้รับใบประกอบวิชาชีพ สถาปนิกอาเซียน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการ งานออกแบบและผู้จัดการงานออกแบบอาคารสำนักงาน โรงแรม ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
 • มีผลงานเขียนหนังสือและบทความต่าง ๆ มากมาย
 • Professional Architecture Design Firm
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Pete Pheeraphon
Avatar
by Chaiwat Pakdeesuwan

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที