Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
Expert Speaking พูดอังกฤษอย่างเซียนในที่ทำงาน
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันชำระเงิน

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ภายใน 90 วัน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 7 นาที

สอนโดยครูพลอย ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของโรงเรียน Berante Online

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันชำระเงิน

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ภายใน 90 วัน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 7 นาที

สอนโดยครูพลอย ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของโรงเรียน Berante Online

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ผู้สอน

พัชรา ชินประสาทศักดิ์ (ครูพลอย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

329 รีวิว

12 คอร์ส

 • มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบเข้าได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของคะแนนสูงสุด
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบเข้าได้ติดอันดับ 1 ใน 20 ของคะแนนสูงสุด
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา Berante โรงเรียนกวดวิชาออนไลน์ภาษาอังกฤษอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งสัดส่วนนักเรียนที่สอบติดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกปี
 • อาจารย์รับเชิญสอนวิชาภาษาอังกฤษในรายการสอนศาสตร์ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการแพร่ภาพทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1,500 โรง
 • คอลัมนิสต์เขียนบทความภาษาอังกฤษ ให้นิตยสารปลูก และนิตยสารชื่อดังต่างๆ และนิตยสารออนไลน์
 • อาจารย์รับเชิญติวสอบ TOEIC ให้มหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ
 • อาจารย์รับเชิญติวสอบ CU-TEP ให้นักเรียนในโครงการEnglish Program ทั่วประเทศ
 • วิทยากรรับเชิญพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนให้บริษัทเอกชนชื่อดังทั่วประเทศ และหน่วยงานราชการต่างๆ
 • คอลัมน์นิสต์เขียนบล็อกเพื่อติวสอบเข้าทำงานราชการ ซึ่งข้อสอบที่ได้รับความนิยมมากคือ ข้อสอบ กพ.
Berante Online by KruPloy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

329 รีวิว

12 คอร์ส

 • โรงเรียนติวสอบภาษาอังกฤษ GAT O-NET กสพท สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย มช มข มอ CU-TEP TOEIC

ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในบันไดที่เราต้องก้าวข้ามเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน หลายคนกลัวที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เพราะกลัวใช้ถูกๆผิดๆ พูดตะกุกตะกัก และนึกคำไม่ออก ทำให้เราไม่สามารถแสดงความสามารถที่แท้จริงของเราได้อย่างเต็มที่

คอร์สออนไลน์นี้จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ สร้างความมั่นใจ และทำให้คุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาในที่ทำงานได้ คอร์สนี้จะสอนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ขอบเขตที่เหมาะสม เรื่องที่ควรรู้ ปัดฝุ่นความรู้ภาษาอังกฤษของเรา ให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้น มีแรงบัลดาลใจในการทำงานและการนำเสนอผลงานอย่างเต็มที่

คอร์สนี้จะสอนการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ให้คุณออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ใช้ศัพท์ที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถเรียงประโยคที่ถูกหลัก และมอบแรงกระตุ้นและพื้นฐานที่ดีที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองต่อไป

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พัชรา ชินประสาทศักดิ์ (ครูพลอย)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

329 รีวิว

12 คอร์ส

 • มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบเข้าได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของคะแนนสูงสุด
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบเข้าได้ติดอันดับ 1 ใน 20 ของคะแนนสูงสุด
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา Berante โรงเรียนกวดวิชาออนไลน์ภาษาอังกฤษอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งสัดส่วนนักเรียนที่สอบติดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกปี
 • อาจารย์รับเชิญสอนวิชาภาษาอังกฤษในรายการสอนศาสตร์ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการแพร่ภาพทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1,500 โรง
 • คอลัมนิสต์เขียนบทความภาษาอังกฤษ ให้นิตยสารปลูก และนิตยสารชื่อดังต่างๆ และนิตยสารออนไลน์
 • อาจารย์รับเชิญติวสอบ TOEIC ให้มหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ
 • อาจารย์รับเชิญติวสอบ CU-TEP ให้นักเรียนในโครงการEnglish Program ทั่วประเทศ
 • วิทยากรรับเชิญพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนให้บริษัทเอกชนชื่อดังทั่วประเทศ และหน่วยงานราชการต่างๆ
 • คอลัมน์นิสต์เขียนบล็อกเพื่อติวสอบเข้าทำงานราชการ ซึ่งข้อสอบที่ได้รับความนิยมมากคือ ข้อสอบ กพ.
Berante Online by KruPloy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

329 รีวิว

12 คอร์ส

 • โรงเรียนติวสอบภาษาอังกฤษ GAT O-NET กสพท สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย มช มข มอ CU-TEP TOEIC
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
9
4 ดาว
2
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Wanich Sopa
Default
by Nuttita Somrith
Default
by Sumonchai Nuiprasit
Default
by natcha thepsongvajj
80612464195855.5aca96198965b
by Srinya Yoosidth
Default
by Pongpaphat Luangakelap
Default
by Pousit Archathongsuk
Default
by Chinnapat Kommanee
Huahin %e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%91%e0%b9%90 0151
by Anirut Jamsri
.
Default
by Trivich Wongsammacheep
Default
by Patchara Jindamorakot
Default
by Voraphan Tanee