Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 40 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 500 คำจาก 10 หัวข้อที่ครอบคลุมการสอบ Inter Programs ทุกสนาม

อัดแน่นไปด้วยเทคนิคการทำข้อสอบมากมายเพื่อเพิ่มคะแนนให้การสอบของคุณ

เตรียมความพร้อม ทบทวนความรู้ด้วย Test Practice

สอนโดยครูพลอย ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของโรงเรียน Berante Online

3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 40 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 500 คำจาก 10 หัวข้อที่ครอบคลุมการสอบ Inter Programs ทุกสนาม

อัดแน่นไปด้วยเทคนิคการทำข้อสอบมากมายเพื่อเพิ่มคะแนนให้การสอบของคุณ

เตรียมความพร้อม ทบทวนความรู้ด้วย Test Practice

สอนโดยครูพลอย ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของโรงเรียน Berante Online

ผู้สอน

พัชรา ลิมป์วรรณธะ (ครูพลอย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

312 รีวิว

17 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา Berante โรงเรียนกวดวิชาออนไลน์ภาษาอังกฤษอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งสัดส่วนนักเรียนที่สอบติดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกปี
 • คอลัมน์นิสต์เขียนบล็อกเพื่อติวสอบเข้าทำงานราชการ ซึ่งข้อสอบที่ได้รับความนิยมมากคือ ข้อสอบ กพ.
 • คอลัมนิสต์เขียนบทความภาษาอังกฤษ ให้นิตยสารปลูก และนิตยสารชื่อดังต่างๆ และนิตยสารออนไลน์
 • วิทยากรรับเชิญพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนให้บริษัทเอกชนชื่อดังทั่วประเทศ และหน่วยงานราชการต่างๆ
 • อาจารย์รับเชิญสอนวิชาภาษาอังกฤษในรายการสอนศาสตร์ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการแพร่ภาพทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1,500 โรง
 • อาจารย์รับเชิญติวสอบ TOEIC ให้มหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ
 • อาจารย์รับเชิญติวสอบ CU-TEP ให้นักเรียนในโครงการ English Program ทั่วประเทศ
 • มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบเข้าได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของคะแนนสูงสุด
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบเข้าได้ติดอันดับ 1 ใน 20 ของคะแนนสูงสุด
Berante Online by KruPloy

4.7 คะแนนเฉลี่ย

312 รีวิว

17 คอร์ส

 • โรงเรียนติวสอบภาษาอังกฤษ GAT O-NET กสพท สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย มช มข มอ CU-TEP TOEIC

เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 500 คำ จาก 10 หัวข้อ และเทคนิคต่าง ๆ ในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทุกสนามไม่ว่าจะเป็น CU-TEP, TU-GET, IELTS หรือ TOEFL

รายละเอียดคอร์สเรียนออนไลน์
คอร์สนี้ได้รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 500 คำ โดยแบ่งตามหัวข้อ จากหัวข้อที่ออกสอบบ่อยทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมการออกข้อสอบทั้งหมด รวมถึงสอนการแปลความหมาย การจับใจความ ทางลัดเพิ่มคะแนนในพาร์ทต่าง ๆ

เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ผู้เรียนจะได้ฝึกฝน เพิ่มความแม่นยำด้วยแบบฝึกหัด เพื่อทบทวนในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด โดยแบบฝึกหัดจะมีหลากหลายรูปแบบทั้งเติมคำ จับคู่ เลือกคำตอบ และ Rewrite ประโยค เพื่อเตรียมคลังคำศัพท์ให้พร้อมสำหรับสอบสนาม Inter ไม่ว่าจะเป็น CU-TEP, TU-GET, IELTS หรือ TOEFL

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 500 คำ จาก 10 หัวข้อที่ครอบคลุมกับการสอบชนิดต่าง ๆ
- เรียนรู้เทคนิคแปลความหมาย จับใจความ และเทคนิคทางลัดเพิ่มคะแนนในพาร์ทต่าง ๆ
- ทบทวนความรู้ด้วยแบบฝึกหัดหลายรูปแบบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ CU-TEP, TU-GET, IELTS หรือ TOEFL
- ผู้ที่ต้องการ เพิ่มคะแนน CU-TEP, TU-GET, IELTS หรือ TOEFL

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พัชรา ลิมป์วรรณธะ (ครูพลอย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

312 รีวิว

17 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา Berante โรงเรียนกวดวิชาออนไลน์ภาษาอังกฤษอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งสัดส่วนนักเรียนที่สอบติดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทุกปี
 • คอลัมน์นิสต์เขียนบล็อกเพื่อติวสอบเข้าทำงานราชการ ซึ่งข้อสอบที่ได้รับความนิยมมากคือ ข้อสอบ กพ.
 • คอลัมนิสต์เขียนบทความภาษาอังกฤษ ให้นิตยสารปลูก และนิตยสารชื่อดังต่างๆ และนิตยสารออนไลน์
 • วิทยากรรับเชิญพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนให้บริษัทเอกชนชื่อดังทั่วประเทศ และหน่วยงานราชการต่างๆ
 • อาจารย์รับเชิญสอนวิชาภาษาอังกฤษในรายการสอนศาสตร์ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการแพร่ภาพทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 1,500 โรง
 • อาจารย์รับเชิญติวสอบ TOEIC ให้มหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ
 • อาจารย์รับเชิญติวสอบ CU-TEP ให้นักเรียนในโครงการ English Program ทั่วประเทศ
 • มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบเข้าได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของคะแนนสูงสุด
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบเข้าได้ติดอันดับ 1 ใน 20 ของคะแนนสูงสุด
Berante Online by KruPloy

4.7 คะแนนเฉลี่ย

312 รีวิว

17 คอร์ส

 • โรงเรียนติวสอบภาษาอังกฤษ GAT O-NET กสพท สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย มช มข มอ CU-TEP TOEIC
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที