Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 51 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

นำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงทันที

สอนโดย ดร.ทอย ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ วิทยากรและที่ปรึกษาการออกแบบกลยุทธ์พัฒนาองค์กร และการตลาดดิจิทัล

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 51 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

นำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงทันที

สอนโดย ดร.ทอย ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ วิทยากรและที่ปรึกษาการออกแบบกลยุทธ์พัฒนาองค์กร และการตลาดดิจิทัล

เรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้พนักงานปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้เกิด Culture Shock ในองค์กร

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เราอยู่ในยุค Digital Disruption ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเกิดขึ้นทุกเสี้ยววินาที ซึ่งทั้งหมดได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของมนุษยชาติจากอดีตไปอย่างสิ้นเชิง เป็นที่แน่ชัดว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะสร้างคุณค่าใหม่เสมอ (New Value) แต่อีกด้าน นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงก็ทดแทน (Disrupt) บางอย่างเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงทำให้เราต้องเลือกว่าจะเป็น Digital Winner (ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง) หรือ Digital Loser (ผู้ที่เสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งการเลือกข้างเป็นสิทธิ์ที่เลือกได้ และมันเริ่มจาก Digital Literacy (การรู้ดิจิทัล)

คอร์ส Digital Literacy for Future Workforce จะช่วยให้คนในองค์กรเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้พนักงานปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้เกิด Culture Shock ในองค์กร

นอกจากนี้ Digital Literacy ยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงาน สื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาวะของโลกยุคดิจิทัล เพื่อรับมือกับ Digital Disruption ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digitalization หรือ Digital Economy อย่างยั่งยืนในอนาคต

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีความตระหนักและรับรู้ถึงความเร่งด่วนในการปรับตัว และพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลในตัวเอง
2. เข้าใจกรอบและขอบเขตในการพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล สามารถกำหนด Roadmap ในการพัฒนาตนเองได้
3. เกิดชุดความคิดใหม่ด้านดิจิทัล (Digital Mindset) ทำให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆ และพัฒนาในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
4. สามารถนำเครื่องมือ ยกตัวอย่างเช่น Data Analytics ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหาร 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐาน และทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

53 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที