Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 51 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและรูปแบบธุรกิจกับภาษีที่คนขายของออนไลน์ควรรู้

นำเทคนิคการทำบัญชีและภาษีไม่ว่าจะเป็นแบบนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดามาปรับใช้กับการพัฒนาธุรกิจ

รวบรวมเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเกี่ยวกับภาษีและการทำบัญชีที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และธุรกิจ SMEs ของไทย

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 51 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและรูปแบบธุรกิจกับภาษีที่คนขายของออนไลน์ควรรู้

นำเทคนิคการทำบัญชีและภาษีไม่ว่าจะเป็นแบบนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดามาปรับใช้กับการพัฒนาธุรกิจ

รวบรวมเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเกี่ยวกับภาษีและการทำบัญชีที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และธุรกิจ SMEs ของไทย

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ผู้สอน

อภิวัฒน์ หวังมีชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

55 รีวิว

1 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกองเงินกองทอง แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาบริหารการเงินครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่วางแผนการเงิน บริหารพอร์ตลงทุน หุ้น กองทุนรวม วางแผนเกษียรณ วางแผนภาษี วางแผนระบบบัญชีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ปรึกษาการเงินมากกว่า 7 ปี
 • เชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ (Start Up)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ยุคนี้ใคร ๆ ก็ขายของออนไลน์ เพราะมีช่องทางให้เข้าถึงได้ง่าย เปิดร้านค้าออนไลน์ก็สะดวกและรวดเร็วแถมยังไม่จำกัดรูปแบบ แต่จะมีสักกี่คนที่จะตระหนักถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งการทำธุรกิจให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงเรื่องภาษีที่ส่วนใหญ่จะตกใจกับข่าวการโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ทั้งที่จริง ๆ แล้วไม่ใช่แค่ต้องจ่าย แต่ก็มีโอกาสได้ลดและได้คืนภาษีอีกด้วยหากเข้าใจได้ถูกต้อง

หลักสูตรนี้มัดรวมกฎหมายที่คนทำธุรกิจหรือแม้แต่ขายของออนไลน์จะต้องรู้ พร้อมทั้งการคำนวณภาษีแบบต่าง ๆ ทั้งผู้ที่ทำงานประจำ คนที่เปิดบริษัท แม่ค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะมีรายได้กี่ช่องทางก็สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ พร้อมแนะวิธีรอดที่ช่วยให้การขายของออนไลน์ไม่ต้องจ่ายภาษีแบบเหมา ๆ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวช่วยในการจัดการและทำบัญชี เพื่อให้เรื่องบัญชีและภาษีเป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว จะทำธุรกิจแบบไหนก็ไม่ต้องกลัวและไม่ต้องหนีอีกต่อไป 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์
- พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยเทคนิคการทำบัญชีและจัดการภาษี
- นำเทคนิคและเทคโนโลยีไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- วิสาหกิจชุมชน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่ต้องการยกระดับธุรกิจ
- ผู้สนใจทั่วไปในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ 

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อภิวัฒน์ หวังมีชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

55 รีวิว

1 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกองเงินกองทอง แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาบริหารการเงินครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่วางแผนการเงิน บริหารพอร์ตลงทุน หุ้น กองทุนรวม วางแผนเกษียรณ วางแผนภาษี วางแผนระบบบัญชีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ปรึกษาการเงินมากกว่า 7 ปี
 • เชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ (Start Up)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
53
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by รัชณาพร ภูชื่นสี
Default
by อัมพวรรณ์ ช่วยแก้ว
Default
by Waewdao Around the world
Open uri20190917 6914 1lz3e57?1568697334
by Tam Suweera
Default
by ชุติมา พิลาชัย
Avatar
by Chotima Tanapornpridapong
Avatar
by วิชิต ถูกชัยภูมิ
67564059 2332825333460314 5042934961540169728 n
by กฤษดา บู่สุวรรณ
Default
by อรพรรณ เทศราช
Default
by Ratchaphon Khumtrakul

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที