Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 55 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเล่าเรื่องเชิงธุรกิจ

เรียนรู้การเล่าเรื่องเชิงธุรกิจจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน ที่จะช่วยทำให้การเล่าเรื่องของคุณเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 55 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเล่าเรื่องเชิงธุรกิจ

เรียนรู้การเล่าเรื่องเชิงธุรกิจจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน ที่จะช่วยทำให้การเล่าเรื่องของคุณเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ผู้สอน

  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
  • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
  • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เมื่อการเล่าเรื่อง ไม่ใช่แค่การบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ถูกนำไปใช้ในหลากหลายมิติในชีวิตประจำวันจนไปถึงการเล่าเรื่องในเชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสื่อสารและความประทับใจ การจดจำเรื่องราวของธุรกิจ ความตั้งใจ หรือแม้แต่การใช้เพื่อให้สามารถเกิดการซื้อขาย เกิดการลงทุนได้ ที่ SME หรือบุคคลทั่วไปก็ต้องรู้จักและต้องใช้ทักษะในการเล่าเรื่องด้วยเช่นกัน

ในหลักสูตรนี้ ผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มากด้วยประสบการณ์ จะทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะให้ความรู้เรื่องนักเล่าเรื่องที่เกิดจากนักเล่า และความหมายของการเล่าเรื่องที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และวิธีใช้ “การเล่าเรื่อง” ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้ พร้อมด้วย 10 สูตรสำเร็จที่ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจควรมีติดตัวไว้เพื่อช่วยในการเล่าเรื่องธุรกิจและตัวอย่างของการเรื่องเล่าที่น่าสนใจทั้งในไทยและจากทั่วโลก พร้อมเผยสูตรของการสร้างเรื่องราวให้เกิดการเล่าจาก Storytelling Canvas และวิธีการเชื่อมโยงแต่ละช่ององค์ประกอบให้เกิดเป็นเรื่องราว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้รับแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ
- พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีใหม่
- นำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- วิสาหกิจชุมชน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่ต้องการยกระดับธุรกิจ
- ผู้สนใจทั่วไปในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ 

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
  • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
  • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
77
4 ดาว
9
3 ดาว
3
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Montita Wong
คอร์สดีมากเลยค่ะ ได้เรียนรู้เยอะม่ก และเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากจริงๆ
Default
by อุบลวรรณ อาญาสิทธิ์
Default
by มีธี มุงคุณ
ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดตลอดเวลา
Avatar
by Aum Vasu
Default
by Warut Sathitanon
Avatar
by Sopana Sitthisak
Default
by Natthawat Sutumvijit
Default
by กัญจนี ศรีโสภา
Default
by กิตติยา จำปาม่วง
Avatar
by Prachya Wongsa

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที