Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 54 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิด เพื่อปรับธุรกิจให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

วิเคราะห์ตลาด วางกลยุทธ์ และปรับใช้การตลาดดิจิทัลมาช่วยสร้างแบรนด์และยอดขายอย่างยั่งยืน

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 54 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิด เพื่อปรับธุรกิจให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

วิเคราะห์ตลาด วางกลยุทธ์ และปรับใช้การตลาดดิจิทัลมาช่วยสร้างแบรนด์และยอดขายอย่างยั่งยืน

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ผู้สอน

 • Chief of Digital Marketing and Technology: Marketing Association of Thailand
 • Co-Founder & Director of Planning & Ideas: BrandBaker Co, Ltd (6 M USD Rev Company)
 • Co-Founder & Marketing Lead: Treasurist Mutual Fund Brokerage Securities
 • 11 years as Entrepreneur & Digital Marketing and 15 years in Marketing field
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
เมื่อแบรนด์ ไม่ใช้เพียงแค่โลโก้หรือตราสินค้า แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจดจำและตอบสนองต่อกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก เชื่อมโยงทั้งสินค้า ตัวบุคคล และธุรกิจโดยรวม การสร้างแบรนด์จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจให้ความสนใจท่ามกลางการแข่งขันของสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และการเข้ามาของสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่ต้องอาศัยแบรนด์ในสนามการค้าด้วยราคา

ในรายวิชานี้ จะแนะนำกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่แบรนด์ควรจะมี เป็นหลักคิดในการนำไปวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ผ่านการสำรวจตลาด คู่แข่ง และตนเอง เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ตอบโจทย์ผู้บริโภค เข้าถึงและปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ รวมถึงวิธีการในแต่ละขั้นตอนที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเครื่องมือต่าง ๆ บนออนไลน์ เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ให้สามารถวัดผลและเกิดประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้รับแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ
2. พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยเทคนโนโลยีใหม่
3. นำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2. วิสาหกิจชุมชน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่ต้องการยกระดับธุรกิจ
3. ผู้สนใจทั่วไปในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • Chief of Digital Marketing and Technology: Marketing Association of Thailand
 • Co-Founder & Director of Planning & Ideas: BrandBaker Co, Ltd (6 M USD Rev Company)
 • Co-Founder & Marketing Lead: Treasurist Mutual Fund Brokerage Securities
 • 11 years as Entrepreneur & Digital Marketing and 15 years in Marketing field
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
239
4 ดาว
12
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
77%20 %20copy
by วัชริศ ยศประสิทธิ์
เข้าใจง่าย ผู้สอนอธิบายให้เห็นภาพ
Avatar
by Wirun Takanha
Open uri20181123 24637 15vk69w?1542949035
by Munchumas Vongphakdi
Default
by ธวัลหทัย อังควิชัย
Default
by  นายเจษฎางค์ แช่มขุนทด
687a3385 54bd 4ef1 86a7 95797cbb9815
by ณัฐพล จารัตน์
คลิปกระตุ๊กบ่อยครับ
Avatar
by Sanhanut Srisuwan
Avatar
by Burin Sriboonroung
Avatar
by Onthima Dhepsuya
Default
by solarnetwork hudson
ดีมากครับ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที